Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Školy vydávali vzdelávacie poukazy

Školy mali čas do 10. septembra 2019 na vydanie vzdelávacích poukazov
na mimoškolskú činnosť svojim žiakom. Následne, do 25. septembra 2019, si
žiak spolu s rodičmi vyberie konkrétne záujmové vzdelávanie a poukaz
odovzdá škole alebo školskému zariadeniu, ktoré toto vzdelávanie
poskytuje. Hodnota vzdelávacieho poukazu je na rok 2019 stanovená v sume
32 eur, teda 3,2 eura na 1 mesiac.
Škola nemôže brániť svojim žiakom, aby poukaz použili v inej škole
alebo školskom zariadení. Môže ísť aj o centrá voľného času, či
základné umelecké školy. Žiak nie je povinný poukaz odovzdať žiadnemu
poskytovateľovi záujmového vzdelávania. V takomto prípade sa nevyčerpané
finančné prostriedky presúvajú na iný účel v rozpočte rezortu
školstva, napríklad na dohodovacie konanie.
V minulom školskom roku bolo využitých takmer 560 000 poukazov, za ktoré
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyplatilo zriaďovateľom
viac ako 17,7 mil. eur.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter