Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Školy v kraji majú takmer o 2000 žiakov menej

<h3>Medzi najmenšie patria aj stropkovské školy

Do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského kraja nastúpilo
v tomto školskom roku o 1925 žiakov menej ako pred rokom. Pri prepočte na
triedy to vychádza o 70 tried menej. To má dopad aj na rozpočet určený
pre školy. Príspevok od štátu na normatívne financovanie sa zníži takmer
o milión eur.

<p>Celkový počet žiakov na školách v pôsobnosti krajskej samosprávy
predstavuje k 15. septembru 31 328. V roku 2003 dosiahol počet
stredoškolákov 40 552, odvtedy toto číslo postupne klesá. Prvý veľký
medziročný prepad počtu študentov sa objavil už minulý rok.
„Čísla nie sú potešujúce. Školy sú v priemere naplnené na
62 percent. Kraj bude nútený pristúpiť k racionalizácii v sieti
stredných škôl. Materiál sa už začal pripravovať na rokovania
jednotlivých odborných komisií kraja. Každý bude bojovať o existenciu
svojej školy, ale každý musí pochopiť, že ak nie sú žiaci, nemôže byť
toľko učiteľov, ani toľko škôl,“
komentuje situáciu Karol
Lacko, vedúci odboru školstva PSK.
K zníženiu počtu žiakov došlo vo všetkých okresoch kraja. Ide
predovšetkým o odborné školy, ale dotknuté začínajú byť aj gymnáziá.
Výrazne nižší počet žiakov nastúpil napríklad na SPŠ strojnícku
v Prešove, na SOŠ technickú vo Svidníku, na SOŠ drevársku vo Vranove nad
Topľou, ale i na gymnáziá v Kežmarku, či Sabinove.
Napriek tomu sa nájdu školy, ktoré, naopak, zaznamenali pozitívny trend.
Vyšší počet žiakov v tomto roku zaevidovali všetky tri zdravotnícke
školy – v Humennom, Poprade i v Prešove, Stredná pedagogická škola
v Levoči, SOŠ polytechnická v Humennom, SPŠ elektrotechnická v Prešove,
či SOŠ arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku.
Najväčšou školou v kraji je Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov.
V troch zložkách – gymnázium, osemročné gymnázium a bilingválne
gymnázium študuje 778 žiakov. Sedemstovku prekročila aj Stredná odborná
škola (SOŠ), Kušnierska brána, Kežmarok s počtom žiakov 755. V kraji
je ešte päť škôl s počtom žiakov vyšším ako 600.
Najmenšie školy v kraji sú vo Svidníku – Stredná priemyselná škola
(118 žiakov) a SOŠ technická (138). SPŠ chcemická a potravinárska,
Humenné má 154 žiakov, Spojená škola, Čaklov (160), dve školy
v Stropkove – SOŠ, Hlavná (152) a SOŠ, Hviezdoslavova (162), či
Gymnázium Medzilaborce (165). V Prešovskom kraji je v súčasnosti
79 stredných škôl, pričom priemerný počet žiakov na jednu školu
dosahuje 396. Na školách pracuje 4 138 pracovníkov, z toho 2 974
pedagógov.
Krajská samospráva od januára do augusta tohto roku poskytla školám
3,7 milióna eur na opravu a modernizáciu.
-vf-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter