Školy v kraji majú takmer o 2000 žiakov menej

<h3>Medzi najmenšie patria aj stropkovské školy

Do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského kraja nastúpilo
v tomto školskom roku o 1925 žiakov menej ako pred rokom. Pri prepočte na
triedy to vychádza o 70 tried menej. To má dopad aj na rozpočet určený
pre školy. Príspevok od štátu na normatívne financovanie sa zníži takmer
o milión eur.

<p>Celkový počet žiakov na školách v pôsobnosti krajskej samosprávy
predstavuje k 15. septembru 31 328. V roku 2003 dosiahol počet
stredoškolákov 40 552, odvtedy toto číslo postupne klesá. Prvý veľký
medziročný prepad počtu študentov sa objavil už minulý rok.
„Čísla nie sú potešujúce. Školy sú v priemere naplnené na
62 percent. Kraj bude nútený pristúpiť k racionalizácii v sieti
stredných škôl. Materiál sa už začal pripravovať na rokovania
jednotlivých odborných komisií kraja. Každý bude bojovať o existenciu
svojej školy, ale každý musí pochopiť, že ak nie sú žiaci, nemôže byť
toľko učiteľov, ani toľko škôl,“
komentuje situáciu Karol
Lacko, vedúci odboru školstva PSK.
K zníženiu počtu žiakov došlo vo všetkých okresoch kraja. Ide
predovšetkým o odborné školy, ale dotknuté začínajú byť aj gymnáziá.
Výrazne nižší počet žiakov nastúpil napríklad na SPŠ strojnícku
v Prešove, na SOŠ technickú vo Svidníku, na SOŠ drevársku vo Vranove nad
Topľou, ale i na gymnáziá v Kežmarku, či Sabinove.
Napriek tomu sa nájdu školy, ktoré, naopak, zaznamenali pozitívny trend.
Vyšší počet žiakov v tomto roku zaevidovali všetky tri zdravotnícke
školy – v Humennom, Poprade i v Prešove, Stredná pedagogická škola
v Levoči, SOŠ polytechnická v Humennom, SPŠ elektrotechnická v Prešove,
či SOŠ arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku.
Najväčšou školou v kraji je Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov.
V troch zložkách – gymnázium, osemročné gymnázium a bilingválne
gymnázium študuje 778 žiakov. Sedemstovku prekročila aj Stredná odborná
škola (SOŠ), Kušnierska brána, Kežmarok s počtom žiakov 755. V kraji
je ešte päť škôl s počtom žiakov vyšším ako 600.
Najmenšie školy v kraji sú vo Svidníku – Stredná priemyselná škola
(118 žiakov) a SOŠ technická (138). SPŠ chcemická a potravinárska,
Humenné má 154 žiakov, Spojená škola, Čaklov (160), dve školy
v Stropkove – SOŠ, Hlavná (152) a SOŠ, Hviezdoslavova (162), či
Gymnázium Medzilaborce (165). V Prešovskom kraji je v súčasnosti
79 stredných škôl, pričom priemerný počet žiakov na jednu školu
dosahuje 396. Na školách pracuje 4 138 pracovníkov, z toho 2 974
pedagógov.
Krajská samospráva od januára do augusta tohto roku poskytla školám
3,7 milióna eur na opravu a modernizáciu.
-vf-

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter