Školy sa pripravujú na lyžiarske zájazdy

<h3>Pokles záujmu
spôsobujú vysoké náklady na výstroj i ubytovanie

Lyžiarska sezóna je v plnom prúde a po Novom roku začali viaceré školy
organizovať pravidelné lyžiarske zájazdy pre svojich žiakov a študentov.
Na rozdiel od rokov minulých, kedy tradičný „lyžiarak“ vynechal
málokto, zájazd stál pár stoviek korún a potrebné vybavenie dokázala
bezplatne zabezpečiť škola, v súčasnosti ide o pomerne nákladnú
záležitosť, ktorá často dokáže značne zaťažiť rodinné rozpočty.

<p>Ceny za ubytovanie sa pohybujú nad stovkou eur, niekoľkonásobne viac
stojí nová lyžiarska výstroj. V súčasnosti je však prijateľným
riešením aj kúpa použitých lyží či topánok. V takom prípade je
možné zmestiť sa aj do stovky. V Stropkove i okolitých mestách je takisto
možné si kompletnú výstroj požičať. Týždenné požičovné je zhruba
35 eur.
V niekoľkých školách okresu Stropkov sme zisťovali, aký je záujem
o účasť na výcvikoch a ako sa situácia v tomto smere zmenila za uplynulé
roky.
V ZŠ na Konštantínovej majú prvý výcvik už za sebou. Posledný
januárový týždeň ho žiaci 7. a 8. ročníka absolvovali v Tatranskej
Lomnici. Šesťdňový výlet vyšiel na 120 eur. V cene boli zahrnuté
náklady na dopravu, ubytovanie, stravu trikrát denne, takisto pitný režim a
poplatky za vleky. Pre deti boli zabezpečené aj ceny za jednotlivé súťaže
a aktivity a dvakrát mali k dispozícii aj plavecký bazén.
„Počet žiakov samozrejme závisí od finančnej situácie
rodičov. Zaznamenali sme síce mierny pokles, ale každý rok je iný a
snažíme sa dopĺňať potrebný počet žiakmi 7. až 9. ročníka. Za
posledné roky sa náklady na pobyt zvýšili asi o 20 eur. Cena sa však
v jednotlivých lyžiarskych strediskách a ubytovacích zariadeniach dá
dohodnúť. Aj im totiž ide o zákazníkov,“
vysvetlila
riaditeľka školy Tatiana Spišáková. Pre svojich žiakov vedia na škole
zabezpečiť aj lyžiarsku výstroj, ktorú zakúpili pred troma rokmi.
O lyžovanie je v ZŠ na Konštantínovej veľký záujem. Dôkazom toho je aj
ďalší zájazd, ktorý koncom februára organizujú vo Vyšných Ružbachoch.
Určený je aj pre žiakov iných stropkovských škôl.
V polovici marca vyrazia na lyžiarsky výcvik do ždiaru – Strednice
šiestaci, siedmaci a ôsmaci zo ZŠ na Mlynskej. Za päťdňový pobyt zaplatia
ich rodičia po 110 eur. V cene je zahrnutá doprava, strava, ubytovanie a
poplatky za vleky. Priemerná účasť na týchto zimných akciách je okolo
20 žiakov. „V posledných rokoch sme zaznamenali výrazný
pokles záujmu žiakov o účasť na výcviku. Dôvodom sú hlavne financie,
teda náklady spojené so zabezpečením lyžiarskej výstroje a na samotný
pobyt. Takisto je to pasívny vzťah k zimným športom,“

uviedol zástupca riaditeľa ZŠ Mlynská Patrik Alexík. Škola zatiaľ pre
žiakov nezabezpečuje lyžiarsku výstroj, v budúcnosti ju plánuje
zakúpiť.
Lyžiaráky organizovali aj v dedinských školách. žiaci zo ZŠ
v Bukovciach sa ho naposledy zúčastnili pred dvoma rokmi v Habure.
„V tomto školskom roku lyžiarsky výcvik z dôvodu slabého
záujmu žiakov neorganizujeme. Dôvodom je vysoká cena a nutnosť kvalitného
výstroja. Predpokladáme však, že v budúcom školskom roku sa žiaci
lyžiarskeho výcviku zúčastnia,“
povedala zástupkyňa
riaditeľa Blanka Kačurová. Kvôli nezáujmu zo strany rodičov a študentov
Strednej odbornej školy elektrotechnickej tam výcvik neorganizovali už päť
rokov. Inak to nebude ani teraz. Podľa zástupcu riaditeľa pre teoretické
vyučovanie Michala Maruščáka sú dôvodom hlavne financie.
„Lyžiarsky výcvikový kurz už nie je povinný a podľa
rozhovorov na rodičovských združeniach nie je o tieto športové aktivity
záujem. Dôvodom sú náklady na samotný pobyt i na zabezpečenie lyžiarskej
výstroje. Keďže stredné školy majú väčšinou problémy s financovaním
prevádzky školy, nemôžeme si dovoliť zabezpečiť lyžiarsku výstroj pre
žiakov.“

Problém s nedostatkom žiakov zatiaľ nemusia riešiť na tunajšom gymnáziu.
Na druhú polovicu februára naplánovali pre tri ročníky zájazd do
Tatranskej Lomnice. Bývanie majú zabezpečené v Škole v prírode 1. mája
a lyžiarsky výcvik bude prebiehať na svahoch strediska ždiar – Strednica.
Poplatok 115 eur zahŕňa dopravu, ubytovanie, poistenie, štyrikrát denne
stravu a poplatok za vleky. Študenti budú ubytovaní v troj a
viaclôžkových izbách. Okrem športovej časti je pripravená aj
spoločenská – večerné posedenia a takisto beseda s členom horskej
záchrannej služby. Podľa našich informácií sa na lyžiarskych výcvikoch
pravidelne zúčastňuje okolo 60 žiakov a v posledných rokoch nezaznamenali
výraznejší pokles záujmu. Pred pár rokmi dokonca uvažovali o rozdelení
výcviku na dva turnusy. Škola mladým lyžiarom nezabezpečuje lyžiarsku
výstroj. Všetkých účastníkom okrem štandardného vybavenia odporúčajú
aj zabezpečenie lyžiarskej prilby.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter