Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Školy sa počas leta pripravovali na začiatok roka

<p>Prázdniny sa blížia ku koncu, onedlho sa začne školský rok. žiaci a
študenti zasadnú do svojich lavíc a my sme zisťovali, ako sa stropkovské
základné školy pripravovali počas leta na september.</p>

<p><strong><em>„Zamerali sme sa aj na skrášlenie a vylepšovanie školského
prostredia. Školníci opravili lavičky v školskom parku a detské ihrisko
v areáli školy. Okrem toho vykonali tiež potrebné opravy náterov a malieb
v triedach. Zrealizovali nové oplotenie medzi školským areálom a ihriskom
s umelou trávou. Premaľovali oplotenie zo severnej strany školy. Bola
prevedená hygienická maľba v školskej kuchyni a v športovej hale na ul.
Matice slovenskej,“</em></strong> hovorí Peter Gombár, riaditeľ ZŠ na
Mlynskej ulici. V Cirkevnej základnej škole sv. Petra a Pavla sa vzhľadom na
kompletnú rekonštrukciu interiéru školy, ukončenú v minulom roku, počas
prázdnin zamerali predovšetkým na bežnú údržbu. Intenzívnejšie práce
boli vykonané v areáli školskej záhrady. V súvislosti s realizáciou
nového štátneho vzdelávacieho programu dokončujú vybavenie pracovnej
dielne a školskej kuchynky. <strong><em>„Sedemnásteho augusta sa začala
prvá fáza rekonštrukčných prác. Ide o postupnú výmenu okien a dverí
v budove. Celý projekt sa má ukončiť v auguste 2016. Všetko potrebujeme
zosúladiť tak, aby sme v prvom rade zabezpečili podmienky na
výchovno-vzdelávací proces a aktivity s tým spojené. Začiatkom prázdnin
sme vymenili podlahu v školskej jedálni a zabezpečovali údržbu v areáli
školy, lebo aj tu prebiehala veľká výmena kanalizačného
potrubia,“</em></strong> hovorí riaditeľka Základnej školy na
Konštantínovej ulici, Tatiana Spišáková. V Základnej škole na
Hrnčiarskej ulici počas letných prázdnin realizovali opravy a nátery tried,
vestibulu a oplotenia časti areálu školy a zriadili dve nové učebne, jednu
na techniku a druhú kuchynku. Zakúpili nové lavice, stoličky a katedry,
šatníkové skrinky. Vymenili osem radiátorov a začali rekonštrukciu
kotolne. Do kuchyne bol zakúpený elektrický kotol. Areál školy s ihriskami
bol udržiavaný tak, aby bol k dispozícii pre širokú verejnosť aj v čase
prázdnin. Realizácia opráv a údržby však závisí od finančných
prostriedkov, ktoré sú žiaľ obmedzené.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter