Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Školy a školské zariadenia v meste pripravili pre deti zaujímavé letné tábory

<p>Prázdniny klopú na dvere a rodičia školopovinných detí riešia dilemu,
ako im spríjemniť alebo spestriť prázdniny, resp. zabezpečiť dozor.
Zisťovali sme, čo pre žiakov na leto pripravili školy a školské zariadenia
v meste. ZŠ na Konštantínovej ulici organizuje v termíne od 18. do
22. júla Športový prímestský tábor pre deti od 6 do 15 rokov.

<p>V účastníckom poplatku 20 eur je zahrnutý obed, olovrant, pitný
režim, poistenie hradí škola. Pre deti sú pripravené zábavné súťaže,
tvorivé a športové hry, turistické vychádzky, tenis, kolieskové korčule,
loptové hry či plávanie. Prihlášky prijímajú v Školskom stredisku
záujmovej činnosti ZŠ Konštantínova. Pre členov plaveckých krúžkov a
záujemcov o plávanie od 8 do 15 rokov organizuje škola v termíne od
20. do 25. augusta Plavecký tábor v poľskom Jasle. Účastnícky poplatok
100 eur zahŕňa ubytovanie, celodennú stravu a dopravu, poistenie hradí
usporiadateľ. Tábor bude zameraný na technické a kondičné plávanie,
loptové hry, zábavné súťaže, poznávanie histórie mesta Jaslo, relax a
oddych. Na letné dobrodružstvá sa môžu tešiť aj žiaci ZŠ na
Hrnčiarskej ulici. „Letný tábor bude na našej škole
prebiehať od 4. do 15. júla. Záujemcovia si môžu prihlášky vyzdvihnúť
u triednych učiteľov, alebo v KVČ. Dieťa je potrebné prihlásiť do konca
školského roka. Do letného tábora sa môžu prihlásiť aj žiaci, ktorí
ešte len začnú navštevovať našu školu, teda predškoláci. Na
účastníkov čaká bohatý program, ktorí sa bude upravovať podľa počasia
a počtu prihlásených detí,“
uviedla riaditeľka ZŠ
Hrnčiarska Katarína Smaržíková. CZŠ sv. Petra a Pavla organizuje jeden
prímestský tábor vo vlastnej réžii, ďalší, pobytový, v spolupráci
s ABC CVČ a stropkovskou farnosťou. „Centrum voľného času
v Stropkove v spolupráci s CZŠ sv. Petra a Pavla a Farským úradom
Stropkov organizuje detský letný tábor pre deti od 6 do 15 rokov. Tábor sa
uskutoční na Domaši časť Valkov v termíne od 3. do 7. júla. Cena za
pobyt je 45 eur. Odchod autobusu bude v nedeľu 3. júla o 14.00 hod.
z parkoviska pred farou, predpokladaný príchod je vo štvrtok 7. júla okolo
15.00 hod. Záujemcovia si môžu vyzdvihnúť prihlášky v CVČ, na CZŠ a
v sakristii kostola alebo kláštora. Na všetkých sa tešia pracovníci
centra voľného času, CZŠ sv. Petra a Pavla, animátori a pán kaplán.
Pobytový tábor je určený pre deti bez ohľadu na to, ktorú školu
navštevujú. V čase od 11. do 15. júla pripravujeme prímestský tábor
pre žiakov našej školy. Našim zámerom je nielen odbremeniť rodičov, ale
aj zmysluplne vyplniť čas deťom počas letných prázdnin, aby spoločne
prežili nové dobrodružstvá, priateľstvá a lepšie spoznali blízke
okolie,“
uviedla riaditeľka CZŠ sv. Petra a Pavla Mária
Karašinská. Podľa našich informácií jedine ZŠ na Mlynskej ulici
neorganizuje žiaden prázdninový tábor.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter