Školili členov volebných komisií

<p>Minulý piatok zorganizoval Odbor všeobecnej vnútornej správy ObÚ
v Stropkove školenie pre členov Obvodnej volebnej komisie a predsedov,
podpredsedov a zapisovateľov okrskových volebných komisií. Okrem
predstaviteľov ObÚ usmerňovala školiacich aj vedúca odborného
sumarizačného útvaru ObVK Danka Jarošová z Krajskej správy
Štatistického úradu Prešov.

<p>Na školení bol najväčší dôraz kladený na dodržiavanie právnych
predpisov upravujúcich voľby do NR SR, s dôrazom na priebeh hlasovania, ako
aj sčítavanie hlasov a ďalšie činnosti spojené s bezproblémovým
priebehom volieb. „Najviac otázok z pléna smerovalo
k vydávaniu voličského preukazu. Tie si voliči budú môcť vybrať na
obecných úradoch do 8. marca. Prítomní sa tiež informovali, ako
postupovať pri sčítavaní hlasov u kandidátov, ktorí sa vzdali alebo ich
kandidátku stiahla politická strana,“
informovala po školení
vedúca OVVS ObÚ v Stropkove Mária Kasičová. Prítomní sa tiež dozvedeli,
že výsledky volieb bude možné spracovať aj elektronicky. Na priebeh volieb
bude v okrese Stropkov v nadchádzajúcich voľbách dohliadať spolu
976 členov okrskových volebných komisií a deväť členov Obvodnej volebnej
komisie.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter