Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Školili členov volebných komisií

<p>Minulý piatok zorganizoval Odbor všeobecnej vnútornej správy ObÚ
v Stropkove školenie pre členov Obvodnej volebnej komisie a predsedov,
podpredsedov a zapisovateľov okrskových volebných komisií. Okrem
predstaviteľov ObÚ usmerňovala školiacich aj vedúca odborného
sumarizačného útvaru ObVK Danka Jarošová z Krajskej správy
Štatistického úradu Prešov.

<p>Na školení bol najväčší dôraz kladený na dodržiavanie právnych
predpisov upravujúcich voľby do NR SR, s dôrazom na priebeh hlasovania, ako
aj sčítavanie hlasov a ďalšie činnosti spojené s bezproblémovým
priebehom volieb. „Najviac otázok z pléna smerovalo
k vydávaniu voličského preukazu. Tie si voliči budú môcť vybrať na
obecných úradoch do 8. marca. Prítomní sa tiež informovali, ako
postupovať pri sčítavaní hlasov u kandidátov, ktorí sa vzdali alebo ich
kandidátku stiahla politická strana,“
informovala po školení
vedúca OVVS ObÚ v Stropkove Mária Kasičová. Prítomní sa tiež dozvedeli,
že výsledky volieb bude možné spracovať aj elektronicky. Na priebeh volieb
bude v okrese Stropkov v nadchádzajúcich voľbách dohliadať spolu
976 členov okrskových volebných komisií a deväť členov Obvodnej volebnej
komisie.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter