Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Školám vzniknú kvôli vlasteneckému zákonu neplánované náklady

Poslanci Národnej rady schválili minulý týždeň zákon na podporu
vlastenectva z dielne SNS. Národnú hrdosť Slovákov by podľa neho malo
pozdvihnúť hranie národnej hymny pred prvou vyučovacou hodinou v týždni
na štátnych školách, v jednotlivých triedach nebude chýbať štátna
zástava, štátny znak, text hymny a preambula Ústavy SR. Štátni zamestnanci
budú povinní skladať sľub, ktorý ich zaviaže chrániť územnú
celistvosť, zvrchovanosť a suverenitu krajiny.

Význam takejto právnej normy vnímajú mnohí občania SR rozpačito
s odôvodnením, že národná hrdosť sa nedá vynucovať. Napriek tomu, že
zákon podporilo 77 koaličných poslancov (medzi nimi i stropkovský
primátor Peter Obrimčák), viaceré občianske iniciatívy dúfajú, že
prezident Ivan Gašparovič zákon nepodpíše. Ak sa tak stane, nemálo
starostí pribudne aj riaditeľom štátnych škôl (súkromných a cirkevných
sa zákon netýka), ktorí budú musieť zabezpečiť dostatok štátnych
symbolov do všetkých učební. Mnohým takisto vznikne problém s technickým
zabezpečením reprodukcie štátnej hymny. „V škole nemáme
funkčný rozhlas, preto zatiaľ nevieme, ako prehrávanie technicky
zabezpečíme,“
povedal riaditeľ ZŠ na Mlynskej ulici Michal
Jancura. V zásade však v uvedení zákona do praxe nevidí problém.
„Čo sa týka samotnej hymny, v našej škole sa aj bez toho, aby
nám to niekto nariadil hráva pri každej významnejšej príležitosti. Žiaci
sú teda na to zvyknutí. Očakávam však neplánované náklady na nákup
vlajok a ďalších potrebných symbolov, ktoré budú musieť byť v triedach.
Počítam okolo 2000 eur,“
odhadol M. Jancura.
Riaditeľovi ZŠ v Bukovciach Michalovi Blichovi pripomína vlastenecký zákon
obdobie pred rokom 1989. „Vtedy totiž boli školám nariaďované
určité veci. Podľa môjho názoru národná hrdosť nemôže prameniť
z nejakého nariadenia. Človek to musí mať v sebe, mala by byť každému
daná a deťom sa má normálnym spôsobom vštepovať už od malička. Na
našej škole pritom hrávame hymnu pri rozličných významných
príležitostiach, ako začiatok či koniec roka, pri športových olympiádach
a podobne.“
Rovnako ako na iných školách, aj im vzniknú
neplánované náklady. Podľa M. Blichu však napriek povinnostiam škôl nie
je jasné, ako sa celý zákon bude aplikovať v praxi a ako sa bude jeho
dodržiavanie kontrolovať. „Dôsledky zákona však budú
znášať školy vo zvýšených nákladoch a takisto samotní učitelia. Ale je
to na pánovi prezidentovi a myslím si, že je natoľko erudovaný, aby takýto
zákon nepodpísal,“
vyslovil názor M. Blicha.
Aj v SOŠ elektrotechnickej znie pri významných príležitostiach štátna
hymna bez ohľadu na to, či im to zákon prikazuje alebo nie. Riaditeľ Peter
Kuľbaga však považuje striktné nariadenie hrať hymnu pred prvou vyučovacou
hodinou v týždni za trochu dehonestujúce. „Predstavme si, čo robia žiaci
pred prvou vyučovacou hodinou? Je pohyb po chodbách, po šatniach, vchádzajú
do triedy a neviem si predstaviť, aby sme v jednej chvíli pred začiatkom
hodiny zabezpečili, aby sa každý postavil a vzdal úctu a česť hymne SR.
Výchova k vlastenectvu sa nedá nariadiť. Má sa vštepovať inými
prostriedkami ako príkazmi. V zásade však nemáme nič proti tomu, aby
v jednotlivých triedach boli štátne symboly. Aj keď si myslíme, že
školám, ktoré sú menšie, to zaťaží ich rozpočet. Mohli by nám na
nákup symbolov prispieť,“ povedal P. Kuľbaga.
Keďže zriaďovateľom stropkovských základných škôl je mesto, zaujímalo
nás, či v rozpočte neplánuje vyčleniť určitú čiastku na kompenzáciou
ich nákladov súvisiacich s nákupom štátnych symbolov. Hovorca MsÚ Imrich
Makó uviedol: „Mesto Stropkov rešpektuje zákon prijatý NR SR
s tým, že jeho naplnenie bude podmienené možnosťami rozpočtu, ktorý nám
však dovolí literu zákona naplniť postupne.“
Ak schválený
zákon na podporu vlastenectva podpíše aj prezident I. Gašparovič, do
platnosti vstúpi symbolicky 1. apríla.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter