Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Školám bolo dodaných v novom školskom roku približne 700 titulov

Celková miera zabezpečenia reedícii učebníc požadovaných školami
z objednávacieho konania pre školský rok 2019/2020 predstavuje približne
75 percent, pre základné školy 84% a špeciálne školy 94, kým po nástupe
Martiny Lubyovej do funkcie ministerky v septembri 2017 bol dopyt škôl
pokrytý iba na zhruba 40 percent. Školám bolo pre tento školský rok
dodaných približne 700 titulov.

Ministerke Lubyovej sa podarilo navýšiť rozpočet na učebnice
z necelých 7,5 mil. eur v roku 2017 na viac ako 10,5 mil. eur v roku
2018. V tomto roku sa rozpočet na učebnice zvýšil o ďalšie 4 mil. eur
na približne viac ako 14,5 mil. eur, čo predstavuje oproti roku 2017 takmer
dvojnásobok.
Okrem zabezpečenia reedícii učebníc ministerstvo poskytlo školám
príspevok na nákup učebníc Prvouky pre 2. ročník ZŠ a cudzích jazykov
pre 3. až 5. ročník ZŠ vo výške takmer 2 mil. eur.
Momentálne má ministerstvo vyhlásené tri pilotné súťaže na učebnice
Prvouka pre 2. ročník ZŠ, Matematika pre 5. až 9. ročník ZŠ a
Geografia pre 5. až 9. ročník ZŠ. Vo veci súťaže na Prvouku pre
2. ročník ZŠ toho času rozhoduje rada Úradu pre verejné obstarávanie,
nakoľko sa vydavateľ odvolal proti prvostupňovému rozhodnutiu ÚVO, ktorým
rozhodlo o správnosti postupu ministerstva. O zákazkách na matematiku a
geografiu tiež rozhoduje ÚVO, momentálne na prvom stupni. Vyhodnotenie
uvedených verejných obstarávaní závisí od rozhodnutia ÚVO.
Všetky tri pilotné súťaže na učebnice Prvouka pre 2. ročník ZŠ,
Matematika pre 5. až 9. ročník ZŠ a Geografia pre 5. až 9. ročník ZŠ
počítajú s možnosťou výberu z viacerých učebníc. Ministerstvo tak už
teraz realizuje kroky smerom k možnosti výberu z viacerých učebníc.
Aktuálne realizované verejné obstarávania umožnia uzatvoriť rámcové
dohody s viacerými vydavateľmi a školám dajú možnosť vybrať si
z víťazných alternatívnych učebníc tú, ktorá najviac vyhovuje
pedagógom a žiakom vo výchovno-vzdelávacom procese.
Ministerstvo týmto zároveň plní úlohy Národného programu rozvoja výchovy
a vzdelávania, medzi ktoré patrí aj poskytnutie možnosti výberu
z viacerých druhov učebníc a postupné uvoľnenie trhu v prípade
učebníc, kde budú k dispozícii viaceré alternatívne tituly.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter