Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Škola volá, pozor na školskú tašku!

Nový školský rok je pred nami. Pri nákupe školských pomôcok by mali
rodičia najväčšiu pozornosť venovať výbere školskej tašky, radí Úrad
verejného zdravotníctva.

„Nesprávnym výberom školskej tašky, jej nesprávnym
nosením a preťažovaním detskej chrbtice vzniká riziko nesprávneho držania
tela – skolióza (patologické zakrivenie chrbtice).“
Tak
začína rozvinutie degeneratívnych stavov chrbtice, ktoré sa prejavia
v dospelosti vo forme bolesti chrbta. „Ide nielen o fyzické
zdravotné problémy, ale aj o významné psychosociálne rizikové faktory,
pretože ochorenie ovplyvňuje správanie sa adolescentov, vedie k pocitom
menejcennosti a k iným psychickým problémom,“
uviedla Anna
Hanusinová z RÚVZ Vranov nad Topľou.
Z hľadiska prevencie zakrivenia chrbtice sa odporúča, aby hodnoty
hmotnosti školských tašiek, ktoré deti nosia do školy,
zodpovedali
maximálne 10 % hmotnosti dieťaťa daného veku:
– u žiakov 1. a 2. ročníka by mala byť hmotnosť tašky 2,5 kg
– u žiakov 3. a 4. ročníka by mala byť hmotnosť tašky 3,5 kg
– u žiakov 5. a 6. ročníka by mala byť hmotnosť tašky 4,5 kg
– u žiakov 7. až 9. ročníka by mala byť hmotnosť tašky 5 kg
Taška by mala byť vyrobená v súlade s STN uvedenou na visačke a má mať
označenie ako taška „školská“. Podľa normy by mala byť prázdna taška
čo najľahšia (cca do 1200 g pre I. stupeň a cca do 1400 g pre II. stupeň
ZŠ). Počas školského roka pravidelne kontrolujeme jej obsah, či v nej deti
nenosia zbytočnosti. Aj škola by mala mať záujem na tom, aby hmotnosť
tašiek nezmyselne neprekročovala vyššie odporúčané hodnoty. Školská
taška sa má nosiť na obidvoch pleciach. „Správnym výberom
tašky, jej správnym nosením a neprekračovaním odporúčaných hodnôt
hmotnosti školskej tašky môžeme spoločne predísť poškodeniam chrbtice,
ktoré ohrozujú najmä deti vo veku od 10 do 18 rokov
života.“

-r-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter