Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Škola v Duplíne končí kvôli nedostatku žiakov

<p>Základná škola
v Duplíne už v novom školskom roku svoje brány neotvorí. Začiatkom leta
požiadala obec o vyradenie tohto vzdelávacieho zariadenia zo siete škôl.
Dôvodom je nízky počet prihlásených žiakov.

<p>„Ešte mesiac pred koncom školského roka sme rátali s tým,
že školu zachránime a malotriedku i školský klub otvoríme aj
v septembri. V júni sme sa však dozvedeli, že k nám nenastúpi
dostatočný počet žiakov, preto nie je možné školu
udržať,“
vysvetlil starosta Jozef Potoma. V minulom roku mali
v Duplíne 12 žiakov, pričom výchovno-vzdelávací proces zabezpečovali
dve učiteľky a jedna pracovníčka v školskom klube. Od septembra však
mohli rátať len so štyrmi deťmi. „Problém s nedostatkom
žiakov je u nás dlhodobý. Predpokladali sme však, že ich budeme mať
aspoň osem, čo je minimálny počet, aby škola mohla fungovať. V podstate
už päť rokov dotujeme chod školy, ale pri štyroch žiakoch by to bolo
neúnosné a náklady na jedného by predstavovali vyše 6 tis. eur. Ročná
dotácia obce predstavovala od 12 do 15 tis. eur,“
priblížil
starosta. Okrem miezd zaťažovali rozpočet školy i obce náklady na
prevádzku. Vyše štyridsaťročný objekt bol projektovaný na asi
150 žiakov. Ešte pred desiatimi rokmi, kedy J. Potoma nastúpil do funkcie
školu navštevovalo vyše 40 detí z Duplína, blízkeho Tisinca i Potokov.
Demografická krivka však klesá a od roku 2008 sa v obci narodili len tri
deti. Onedlho teda nastane problém aj s udržaním miestnej materskej školy,
ktorá sídli v spoločnej budove so základnou. „Viaceré
miestne deti dochádzajú do škôl v Stropkove. Ak vezmeme do úvahy aj fakt,
že v posledných rokoch odišlo niekoľko mladých rodín za prácou do iných
miest i zahraničia, je to prirodzené vyústenie nepriaznivej demografickej
situácie,“
doplnil J. Potoma. Okrem zániku školy ho mrzí aj
fakt, že po viac ako desiatich rokoch sa musia rozlúčiť s pedagogičkami,
ktoré sa miestnym deťom venovali. Ďalším problémom je budúce využitie
pomerne veľkého objektu školy. „Práve to bude zásadným bodom
rokovania sobotného (11. augusta – pozn. red.) zasadnutia obedného
zastupiteľstva. Do vykurovacej sezóny bude potrebné vyriešiť otázku
kotolne. Sú tam dva výkonné kotly, pričom už jeden bude kapacitne
prevyšovať naše potreby a náklady na plyn by boli
privysoké,“
dodal starosta.
V okrese Stropkov navštevuje základné školy vyše 1700 žiakov.
V Breznici, Miňovciach, Chotči, Nižnej a Vyšnej Olšave fungujú tzv.
malotriedky so žiakmi 1. až 4. ročníka. Okrem štyroch mestských
základných škôl majú plneorganizované ZŠ aj v Havaji, Bukovciach,
Kolbovciach a Lomnom.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter