Škola v Duplíne končí kvôli nedostatku žiakov

<p>Základná škola
v Duplíne už v novom školskom roku svoje brány neotvorí. Začiatkom leta
požiadala obec o vyradenie tohto vzdelávacieho zariadenia zo siete škôl.
Dôvodom je nízky počet prihlásených žiakov.

<p>„Ešte mesiac pred koncom školského roka sme rátali s tým,
že školu zachránime a malotriedku i školský klub otvoríme aj
v septembri. V júni sme sa však dozvedeli, že k nám nenastúpi
dostatočný počet žiakov, preto nie je možné školu
udržať,“
vysvetlil starosta Jozef Potoma. V minulom roku mali
v Duplíne 12 žiakov, pričom výchovno-vzdelávací proces zabezpečovali
dve učiteľky a jedna pracovníčka v školskom klube. Od septembra však
mohli rátať len so štyrmi deťmi. „Problém s nedostatkom
žiakov je u nás dlhodobý. Predpokladali sme však, že ich budeme mať
aspoň osem, čo je minimálny počet, aby škola mohla fungovať. V podstate
už päť rokov dotujeme chod školy, ale pri štyroch žiakoch by to bolo
neúnosné a náklady na jedného by predstavovali vyše 6 tis. eur. Ročná
dotácia obce predstavovala od 12 do 15 tis. eur,“
priblížil
starosta. Okrem miezd zaťažovali rozpočet školy i obce náklady na
prevádzku. Vyše štyridsaťročný objekt bol projektovaný na asi
150 žiakov. Ešte pred desiatimi rokmi, kedy J. Potoma nastúpil do funkcie
školu navštevovalo vyše 40 detí z Duplína, blízkeho Tisinca i Potokov.
Demografická krivka však klesá a od roku 2008 sa v obci narodili len tri
deti. Onedlho teda nastane problém aj s udržaním miestnej materskej školy,
ktorá sídli v spoločnej budove so základnou. „Viaceré
miestne deti dochádzajú do škôl v Stropkove. Ak vezmeme do úvahy aj fakt,
že v posledných rokoch odišlo niekoľko mladých rodín za prácou do iných
miest i zahraničia, je to prirodzené vyústenie nepriaznivej demografickej
situácie,“
doplnil J. Potoma. Okrem zániku školy ho mrzí aj
fakt, že po viac ako desiatich rokoch sa musia rozlúčiť s pedagogičkami,
ktoré sa miestnym deťom venovali. Ďalším problémom je budúce využitie
pomerne veľkého objektu školy. „Práve to bude zásadným bodom
rokovania sobotného (11. augusta – pozn. red.) zasadnutia obedného
zastupiteľstva. Do vykurovacej sezóny bude potrebné vyriešiť otázku
kotolne. Sú tam dva výkonné kotly, pričom už jeden bude kapacitne
prevyšovať naše potreby a náklady na plyn by boli
privysoké,“
dodal starosta.
V okrese Stropkov navštevuje základné školy vyše 1700 žiakov.
V Breznici, Miňovciach, Chotči, Nižnej a Vyšnej Olšave fungujú tzv.
malotriedky so žiakmi 1. až 4. ročníka. Okrem štyroch mestských
základných škôl majú plneorganizované ZŠ aj v Havaji, Bukovciach,
Kolbovciach a Lomnom.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter