Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Skládky pri bokšanskom moste odstránia počas jarného upratovania

<p>V okolí bokšanského mosta sa nachádza množstvo divokých skládok.
Z oboch strán „lemujú“ brehy Ondavy plastové fľaše, rôzny odpad
z domácností, nepotrebný stavebný materiál, našli sme tam napríklad aj
starú toaletu. Služba m. p. Stropkov má na starosti likvidáciu čiernych
skládok odpadu v katastrálnom území Stropkova, kam patrí aj spomínaná
lokalita. Na problém sme upozornili Dušana Lukáča, vedúceho prevádzky.
<strong><em>„V tejto lokalite vznikajú divoké skládky činnosťou
občanov. Určité množstvo odpadu je však naplavované z horných častí
povodia Ondavy, hlavne pri vyšších stavoch vodnej hladiny po topení snehu
alebo intenzívnych zrážkach. V rámci jarného čistenia budú tieto
skládky postupne odstraňované,“</em></strong> vyjadril sa a upozornil, že
priestupku sa dopustí každý, kto zneškodní odpad alebo ho zhodnotí
v rozpore so zákonom o odpadoch, alebo uloží odpad na iné miesto, než na
miesto určené všeobecne záväzným nariadením mesta. Za takéto priestupky
možno uložiť pokutu až do výšky 165,96 eura. Prejednáva ich mesto a
výnosy z uložených pokút sú príjmom rozpočtu obce.<br>
<strong>-pet-</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/13-skladka-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/13-skladka-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/13-skladka-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/13-skladka-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/13-skladka-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/13-skladka-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter