Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Skládka pri rybníku bude čoskoro odstránená

V blízkosti stropkovského rybníka sa už takmer rok vytvára divoká
skládka odpadu.

Týmto problémom sa na jednom z minuloročných zasadnutí zaoberali aj
poslanci mestského zastupiteľstva, dodnes však nedošlo k náprave a
obyvatelia mesta i niektoré miestne firmy tam okrem drobného stavebného
odpadu sypú rôzne odpadky naďalej. Podľa vyjadrenia predsedu MO SRZ Gabriela
Zajtka bolo prvotným zámerom stropkovských rybárov zasypať výmole
v blízkosti rybníka drobným stavebným odpadom, ktorý sa v prírode
prirodzene rozkladá a následne by sa celé priestranstvo prekrylo zeminou a
zatrávnilo. Rybári by tak skultúrnili prostredie, kde sa každoročne konajú
divácky obľúbené rybárske preteky. „Obhliadkou sme zistili,
že na vytvorenej skládke sa nachádza aj mnoho materiálov, ktoré tam nemajú
čo robiť – záchodové misy, umývadlá, plasty, komunálny odpad a
podobne. Niektorí stavebníci tam jednoducho začali vyvážať rozličný
odpad pochádzajúci z rekonštrukčných prác. Máme aj poznatky, z ktorých
prevádzok na území mesta by mal konkrétny odpad pochádzať. S podnikom
Služba sme sa dohodli, že všetky cudzie materiály budú z tejto skládky
vyvezené a zvyšný stavebný odpad, ktorý sa prirodzene rozkladá bude
prekrytý hlinou,“
informoval vedúci Odboru výstavby MsÚ
Ladislav Dubas. Skládka by mala byť odstránená v priebehu najbližších
týždňov a miesto bude následne označené tabuľkou so zákazom sypania
odpadu. V súvislosti s týmto problémom sa L. Dubas zamyslel, či
v súčasnosti mesto má vytvorené podmienky na to, aby drobní stavebníci
mali kde sypať drobný odpad zo stavieb. „V meste je to
problém, pretože kdekoľvek sa vytvorí drobná skládka, verejnosť ju
automaticky využíva na ukladanie drobného stavebného odpadu pochádzajúceho
z rekonštrukcií bytových jadier a podobne. Drobným stavebníkom sa totiž
neoplatí objednávať veľkokapacitný kontajner. Je teda potrebné sa aj
z našej strany zamyslieť, či máme vytvorené podmienky na to, aby ľudia
mali kde takýto odpad sypať,“
uviedol L. Dubas.
Jedným z riešení môže byť vytvorenie zberného dvora, s ktorým sa
uvažuje po realizácii transformácie odpadového hospodárstva v meste.

obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter