Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Skatepark premiestnili do areálu ZŠ na Hrnčiarskej

<p>Koncom júla padlo
rozhodnutie, že skatepark, ktorý v minulosti presunuli z betónovej plochy
pri kúpalisku do areálu Pod vlekom, premiestnia do areálu Základnej školy
na Hrnčiarskej ulici. Rokovanie prebehlo za účasti riaditeľky školy Mgr.
Kataríny Smaržíkovej, prednostu MsÚ Mgr. Ivana Klebana, riaditeľa ABC CVČ
Mgr. Martina Blaška a Mgr. Tibora Kubičku z Odboru školstva a
kultúry MsÚ.

<p>„Premiestnenie skateparku do areálu školy pokladáme za
najprijateľnejšie riešenie. V súčasnosti je tam už umiestnený, ale bude
si ešte vyžadovať správne rozmiestnenie športového náradia, upevnenie
pletiva na ohradenie U-rámp, vymaľovanie športového náradia a opravy
asfaltového povrchu,“
uviedol prednosta MsÚ Mgr. Ivan Kleban.
Riaditeľ ABC CVČ Mgr. Martin Blaško plánuje otvoriť krúžok skateboardu,
v ktorom rád privíta všetkých vyznávačov tohoto športu.
„Kto má záujem, môže si v tomto období podať prihlášku do
krúžku, vyplniť kontaktné údaje, priložiť súhlas rodičov a odovzdať do
ABC CVČ,“
informoval. Prevádzka skateparku sa bude riadiť
prevádzkovým poriadkom. „Keďže sa jedná o šport, kde môže
dôjsť k rôznym zraneniam, vstup do areálu školy budú mať len členovia
krúžku v čase určenom prevádzkovým poriadkom. Každý člen bude povinný
udržiavať na športovisku poriadok a bude môcť vykonávať len tie aktivity,
na ktoré je areál prispôsobený,“
doplnil Kleban.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter