Situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení v okresoch Svidník a Stropkov

V okrese Svidník došlo v 6. kal. týždni k 25% poklesu chorobnosti
oproti minulému týždňu.

Celková chorobnosť je 2029,4/100 000obyvateľov. Najvyššia chorobnosť
bola vo vekovej skupine 6 – 14 rokov 4749,9/100 000 obyvateľov.
Uzatvorených bolo 6 SŠ. K vzostupu chorobnosti došlo vo vekovej skupine
15- 19 rokov o 59,26%.
V okrese Stropkov sme zaznamenali 3% vzostup chorobnosti oproti minulému
týždňu. Celková chorobnosť je 2464,2. Najvyššia chorobnosť je vo
vekovej skupine 15 – 19 rokov – 6858,1/100 000 obyvateľov. V okrese
Stropkov v tomto týždni bola školská dochádzka prerušená v 1 SŠ.
MUDr. Ingrid Senajová, MPH, odd. epidemiológie, RÚVZ
Svidník

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter