Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení v okresoch Svidník a Stropkov

V okrese Svidník došlo v 6. kal. týždni k 25% poklesu chorobnosti
oproti minulému týždňu.

Celková chorobnosť je 2029,4/100 000obyvateľov. Najvyššia chorobnosť
bola vo vekovej skupine 6 – 14 rokov 4749,9/100 000 obyvateľov.
Uzatvorených bolo 6 SŠ. K vzostupu chorobnosti došlo vo vekovej skupine
15- 19 rokov o 59,26%.
V okrese Stropkov sme zaznamenali 3% vzostup chorobnosti oproti minulému
týždňu. Celková chorobnosť je 2464,2. Najvyššia chorobnosť je vo
vekovej skupine 15 – 19 rokov – 6858,1/100 000 obyvateľov. V okrese
Stropkov v tomto týždni bola školská dochádzka prerušená v 1 SŠ.
MUDr. Ingrid Senajová, MPH, odd. epidemiológie, RÚVZ
Svidník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter