Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Simulovaný únik čpavku, evakuovaná bola aj Materská škola na ul. Matice slovenskej

V stredu, 3. októbra sa konalo cvičenie civilnej ochrany pri simulovanom
úniku čpavku zo zimného štadióna s následnou cvičnou evakuáciou detí
z Materskej školy na ul. Matice slovenskej. V meste sme teda mohli
zaznamenať zvýšený počet príslušníkov hasičského a záchranného
zboru, mestskej i štátnej polície. Cesty na sídlisku Mier a prístupové
cesty k zimnému štadiónu boli pre občanov i motorové vozidlá
obmedzené.
Deti boli z materskej školy prevezené autobusom do Základnej školy na
Konštantínovej ulici. Ako uviedli učiteľky spomínanej MŠ deťom evakuácia
nerobila žiadny problém. Správali sa disciplinovane a nasledovali pokyny
učiteliek i zamestnancov MŠ.
V priestoroch pred ZŠ Konštantínova im následne boli predvedené vozidlá
hasičského zboru a hasiči odpovedali na zvedavé otázky detí. Svoje
ukážky predviedli aj policajti – psovodi so svojimi psami. Bolo to
zaujímavé, náučné a deti neskrývali svoju radosť a zvedavosť. Je to
určite skúsenosť, ktorá dodá pocit istoty v prípade „ostrej
evakuácie“.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter