Šetrenie sa najviac dotkne škôl, kultúry a mestskej polície

<p>Mesto Stropkov chce konečne šetriť. Tak to aspoň prezentuje
v materiáli, ktorý na utorkové zasadnutie zastupiteľstva predloží vedúci
finančného odboru MsÚ Ján Polák. Na predchádzajúcom rokovaní
poslaneckého zboru požiadali opoziční poslanci vedenie mesta o komplexnú
správu, aké úsporné opatrenia plánuje úrad prijať v aktuálnom
období krízy.

<p>Výsledkom je spracovaná Informácia o racionalizačných opatreniach
v rozpočte mesta. Ak však verejnosť očakávala, že radnica odprezentuje
konkrétne kroky, ako plánuje konsolidovať mestskú pokladnicu, aspoň nateraz
sa tak nestane. Informácia je totiž len rozšírenou dôvodovou správou
k prvej tohtoročnej úprave rozpočtu. Navyše, skôr ako o šetrenie ide
v tomto prípade o zreálnenie rozpočtu, vzhľadom na očakávaný pokles
daňových príjmov samosprávy. Na rozpočtové riziká upozornila vo svojej
správe aj hlavná kontrolórka Jana Soóšová.
V rámci jednotlivých položiek bežného rozpočtu dochádza prevažne
k znižovaniu nákladov na tovaroch a službách. Reprezentačný fond
primátora klesne z 5640 na 3300 eur. Mesto ušetrí 71 eur na priemyselnom
parku a 517 eur na spracovaní ratingovej analýzy. O necelých 400 eur sa
znížia výdavky na odmenu poslanca Martina Jakubova, ktorý sa jej až do
konca funkčného obdobia vzdal. Šetrenie pocítia mestskí policajti. Ich
rozpočet bude krátený o 4064 eur – menej pôjde na ich mzdy, rovnošaty
i pohonné hmoty. Mesto zaplatí o tisícku menej za uloženie odpadu na
skládke v Chotči. Rezervy v rozpočte museli nájsť predovšetkým
stropkovské základné a materské školy. Naopak, na zanikajúce ABC CVČ
presunul primátor v rámci rozpočtového opatrenia 58 748 eur. Peniaze majú
ísť na odchodné a odstupné jeho zamestnancov a takisto na výdavky spojené
s likvidáciou príslušného zariadenia. Z toho asi 40 tisíc eur tvoria
dlhy CVČ vytvorené v posledných rokoch.
V programe Kultúra mesto škrtne 16625 eur – najviac v kultúrnom centre
(9328 eur), kaštieli (3632 eur) a klesne aj rozpočet na jarmok (o 2500 eur).
Na tovaroch, službách a cestovnom v rámci Mestského úradu plánujú
ušetriť 13110 eur. Naopak, na mzdy a odvody úradníkov pôjde aj napriek
kríze viac o 4796 eur. Z rozpočtu mesta vypadne sľúbená dotácia
2500 eur na lyžiarsky vlek. Táto suma bude použitá ako spoluúčasť na
projekte vytvorenia prímestskej rekreačnej zóny. Malým pozitívom je, že
z rozpočtu nevypadli plánované (minimálne) investície do miestnych
komunikácií (oplotenie na Chotčanskej, parkovisko na ul. Matice slovenskej a
asfaltová úprava na Hlinkoch). Napriek úsporným opatreniam však mesto
zaplatí napríklad o 5858 eur viac Východoslovenskej vodárenskej, a.s., za
odvod dažďovej vody do kanalizácie.
V navrhovanej úprave rozpočtu mesto ráta s vyčerpaním celého rezervného
fondu vo výške 50 000 eur. Hlavná kontrolórka Jana Soóšová v tejto
súvislosti upozornila, že na rok 2013 neostávajú samospráve takmer žiadne
finančné zdroje na riešenie prípadných havarijných situácií.
Predložený návrh na úpravu rozpočtu označila za veľmi rizikový.
„Na základe súčasného vývoja verejných financií na jednej
strane hrozí ďalšie znižovanie príjmov z podielových daní, na druhej
strane sú výdavky rozpočtované na hrane únosnosti,“

skonštatovala J. Soóšová.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter