Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

September – mesiac Alzheimerovej choroby

Od roku 1994 bol 21. september vyhlásený Svetovou zdravotníckou
organizáciou za ,,Svetový deň Alzheimerovej choroby“, kedy si verejnosť‘
pripomínala hrozby tejto demencie. Z dôvodu globálneho nárastu počtu
postihnutých, bude tomuto ochoreniu a postihnutým na celom svete patriť‘
celý mesiac september.

Choroba, ktorú poznáme pod ľudovým názvom „Alzheimer“ sa
v skutočnosti nazýva Demenciou Alzheimerovho typu. Názov získala po
nemeckom psychiatrovi a neurológovi Aloisovi Alzheimerovi. Táto choroba je
najčastejšou formou demencie. Na Slovensku ňou trpí 50-60 tisíc ľudí a
o túto skupinu sa stará približne 100 – 150 tisíc rodinných
príslušníkov a opatrovateľov. Podľa vyhlásenia Svetovej zdravotníckej
organizácie (WHO) je Alzheimerova choroba jedným z desiatich hlavných
smrteľných ochorení ľudstva.
Čo by sme mali vedieť o Alzheimerovej chorobe.
Starnutie je prirodzené a nevyhýba sa ani mozgu. Medzi klasickým starnutím a
Alzheimerovou chorobou je však rozdiel v rýchlosti a miere strácania
rozumových schopností.
Varovnými signálmi, pri ktorých je nutné spozornieť sú zhoršovanie
pamäte (napríklad časté kladenie otázok, strácanie vecí, zábudlivosť
pri nákupoch), poruchy reči (problém s formuláciou viet, stráca sa
plynulosť, vypadávajú bežné slová), dezorientácia v čase alebo
priestore (problém s určením dňa, roku, prípadne sa človek môže
stratiť v známom prostredí), môžu sa objaviť zmeny nálad, nepokoj,
agitovanosť. V pokročilom štádiu sú poruchy myslenia, pamäte,
pociťovania a správania tak závažné, že človek prestáva byť samostatný
a je odkázaný buď na pomoc príbuzných alebo na špecializované
inštitúcie.
Čím skôr sa choroba rozpozná, čím skôr sa zaháji liečba, tým väčšia
je šanca na zmiernenie jej priebehu.
Choroba trvá 5 – 10, niekedy až 20 rokov, začína pomaly – bez
fyzickej bolesti, spôsobuje však veľkú emocionálnu bolesť. Spočiatku ide
o poruchy tzv. kognitívnych funkcií (myslenia, pamäti, úsudku),
zhoršovanie krátkodobej pamäti, neschopnosť vykonávať niektoré
zložitejšie činnosti, stratu orientácie v priestore, blúdenie, zlý
časový odhad, zmätenosť, či o problémy s vyjadrovaním a rozhodovaním
sa. Neskôr nastáva celková zmena osobnosti, zhoršovanie dlhodobej pamäti,
problémy s hygienou, obliekaním, jedlom, nespoznávanie známych osôb,
celkový úpadok osobnosti a závislosť na pomoci iných osôb.
O čo viac sa cítia byť ľudia trpiaci Alzheimerovou chorobou neistí, o to
viac potrebujú pochopenie a láskavé, chápajúce prostredie. Skúsme im ho
vytvoriť.
Oddelenie EaVkZ, RÚVZ Svidník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter