Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Separácia je stále stratová

<p>Aj keď separácia odpadu prináša najmä v oblasti ochrany životného
prostredia veľa výhod, z ekonomického hľadiska je v Stropkove táto
činnosť už od spustenia projektu stratová. V roku 2010 vykázalo stredisko
Separácie odpadu mestského podniku Služba stratu na úrovni 50 tis. eur, za
minulý rok sa ju podarilo znížiť na zhruba 33 tis. eur. Hlavným dôvodom
sú nízke výkupné ceny vyseparovaných zložiek odpadu.

<p>„Pri realizácii týchto projektov sme viazaní plnením
určitých nábehových kriviek. Sú to 5-ročné obdobia, za ktoré sa
prevádzkovateľ musí zaviazať dodávať určité množstvo vyseparovaných
zložiek odpadu. Každý rok sa množstvá navyšujú. Tieto objemy dokážeme
realizovať. V tejto súvislosti chcem povedať, že ľudia v meste
i okolitých obciach veľmi svedomito separujú odpad. Trápia nás však
nízke výkupné ceny. Veľký vplyv na ich pokles mala hospodárska kríza.
Kapacitne dokážeme vyseparovať aj niekoľko kamiónov odpadu, ale odbyt je
slabý. Napríklad pri tetrapakoch máme problém, aby sme ich vôbec
vyskladnili zadarmo,“
uviedol Gabriel Zajtko. Dodal, že na
budúci rok, kedy bude do separácie zahrnutý aj biologicky rozložiteľný
odpad im náklady na spracovanie stúpnu a straty sa ešte viac prehĺbia.
Z hľadiska rentability sú na tom najlepšie vyseparované plasty,
najväčšiu stratu spôsobujú už spomínané tetrapakové obaly.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter