Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Seniori oslavovali Deň otcov športom

<p>Výbor Denného centra v Stropkove pri príležitosti Dňa otcov
zorganizoval pre svojich členov športové popoludnie v krásnom a príjemnom
prostredí športového areálu Pod vlekom v Stropkove. Slávnostné posedenie
bolo spojené so športom v mužských a ženských disciplínach – vrh
guľou, hod granátom na diaľku a cieľ a hod kriketovou loptičkou. Seniori si
pochutnali na kvalitnom guláši a opekanej klobáske. Posedenie bolo
spríjemňované živou muzikou, pánom Dercom a pánom Kuľbagom. Za pekné
strávené popoludnie seniori ďakujú sponzorom Jozefovi Komišákovi, ALFA
STAVu s. r. o., Pekráni Bokša, pánovi Pecuchovi, COLTSUN-CONSULT s. r. o.,
pánovi Dolutovskému. Ďakujeme správcovi areálu pánovi Smolkovi, ktorý
nám vo všetkom vyšiel v ústrety.<br>
<strong>Výbor Denného centra v Stropkove</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-06/26-seniori-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-06/26-seniori-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter