Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Šéf organizátorov hodnotí jarmok pozitívne

Po skončení jarmoku sme o jeho krátke zhodnotenie požiadali vedúceho
odboru výstavby MsÚ Ladislava Dubasa, ktorý bol zároveň predsedom
organizačného štábu XIV. ročníka obnoveného jarmoku v Stropkove:

„Celý jarmok si podrobnejšie zhrnieme v najbližších
dňoch na porade. Na základe vlastných poznatkov i ohlasov návštevníkov sa
vrátime k celej organizácii, kultúrnemu programu, bezpečnosti a vlastne
preberieme všetky veci súvisiace s jarmokom. Nezaznamenali sme vyslovene
negatívne reakcie. Počasie vyšlo konečne na jednotku a ľudia sa dobre
bavili. Pochvaľovali si aj predajcovia občerstvenia na námestí. Podľa
môjho názoru sme ani nepocítili, že v tom istom termíne sa na Valkove
konala súťaž Miss. Niektorí sa obávali, že ľudí na námestí ubudne, ale
sami ste videli, že bolo do neskorých hodín plno. Čo sa týka kultúrneho
programu, niektorí mali výhrady, iní ho chválili. Nedá sa, samozrejme,
vyhovieť všetkým kategó­riám. V rámci rozpočtu sme robili všetko, čo
sme mohli. Jednoducho, honoráre účinkujúcich boli adekvátne našim
možnostiam. Drahšie kapely by sa dali zaplatiť, ale len s prispením
ďalších zdrojov, resp. pri vyšších výnosoch z jarmoku. V budúcom roku
možno budeme uvažovať aj o tom, aby sme program doplnili o interpretov
stredného prúdu. Mnohým napríklad chýbali speváci typu Jadranka, Robo
Kazík či Peter Stašák.“
Podľa L. Dubasa organizátori
nezaznamenali výraznejšie problémy a tým menším sa v budúcnosti budú
snažiť vyhnúť. „Na námestí sa občas stalo, že niektorým
stánkom vypla elektrina. Zistili sme však, že to bolo spôsobené chybnými
zdrojmi niektorých stánkarov, kvôli čomu potom vyhadzovalo poistky. Problém
sme identifikovali a odstránili. Čo sa týka dopravy, aj tu niektorí
nedostatočne sledovali značenie a stalo sa, že po Hrnčiarskej prešiel
kamión. Napríklad hneď v prvý deň sme mali problém, že nesvietilo
výstražné znamenie pri závorách na Hlavnej. Nejaký chytrák totiž
naschvál vopchal zápalku k fotobunke a kvôli tomu zariadenie potom
nefungovalo. Včas sme to však odstránili.“

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter