Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Sedem divov Prešovského kraja

Veľký úspech malej turistickej brožúrky

V Bardejove sa 11. februára uskutočnilo slávnostné vyhlásenie
výsledov ankety Hľadáme sedem divov Prešovského kraja. V novej aule
Gymnázia Leonarda Stőckela sa stretli zástupcovia všetkých siedmich
lokalít, ktoré medzi sedem divov zaradili obyvatelia Prešovského kraja.
Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Peter Chudík im odovzdal
osvedčenie o výsledkoch. Študenti gymnázia v slávnostnom programe nielen
fotografiami, ale i netradične – umeleckým slovom, predstavili všetkých
sedem jedinečností kraja.

Súčasťou slávnosti bola aj oficiálna prezentácia turistickej brožúry
Sedem divov Prešovského kraja. Zástupcovia jednotlivých lokalít priviezli
vodu zo všetkých kútov kraja – nechýbala čistá tatranská, svieža voda
z Dunajca, krištáľová zo studničky pod Mariánskou horou v Levoči, ani
liečivá z Bardejovských Kúpeľov. Metropolita gréckokatolíckej cirkvi,
arcibiskup Ján Babjak vodu posvätil a brožúru, ktorá má prezentovať
krásy nášho regiónu, pokropil. Útla brožúra Sedem divov Prešovského
kraja je „síce malá rozsahom, ale veľká
obsahom,“
zdôraznil predseda PSK Peter Chudík. Tento malý
praktický sprievodca vyšiel v náklade 5000 kusov v slovensko-anglickej
jazykovej mutácii. Bude sa dať kúpiť aj v turisticko-informačných
centrách v Prešovskom kraji, ktoré o ňu prejavia záujem.
Anketu Hľadáme sedem divov Prešovského kraja vyhlásil Prešovský
samosprávny kraj 23. októbra počas Dňa otvorených dverí na Úrade PSK.
Cieľom verejného hlasovania bolo zistiť, ktoré miesta v kraji považujú
občania za najatraktívnejšie. Zapojilo sa do neho skoro 11-tisíc
hlasujúcich. Medzi sedem divov zaradili historické centrum Bardejova, hrad
Ľubovňa, Tatranský národný park, Oltár majstra Pavla z Levoče, súbor
drevených chrámov, Pieninský národný park a historické centrum Levoče.
Všetkých sedem jedinečností už Prešovský samosprávny kraj v tomto roku
prezentoval na veľtrhoch cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave a
Holiday World v Prahe. „Celý tento rok sa prezentácia
Prešovského kraja bude niesť v znamení siedmich divov nášho
kraja,“
poznamenal P. Chudík.
-vf-

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter