Schránková firma rekonštruovala aj nemocnicu v Stropkove

<p>Transparency
International Slovensko (TIS) nedávno upozornila, že slovenské nemocnice
modernizuje sieť schránkových firiem. A to takmer bez súťaže. Nechýba
medzi nimi ani stropkovská, od roku 2008 v prenájme neziskovej organizácie
Vranovská nemocnica. Analýza TIS má názov 4 nemocnice, 3 tendre a
2 schránkové firmy.

<p>22. februára 2011 bolo vo Vestníku zverejnené oznámenie o výsledku
verejného obstarávania na rekonštrukciu stropkovskej nemocnice. Pre
Vranovskú nemocnicu ho zabezpečovala trnavská firma Visions, s.r.o. Podobne
ako v iných nemocniciach spomenutých v analýze (Rimavská Sobota, žiar nad
Hronom), aj v Stropkove vyhrala zákazku za takmer 1,6 mil. eur schránková
firma. U nás to bola spoločnosť Messer Group (neskôr premenovaná na Marlop
Group), založená spoločnosťami Venice Europe (sídlo vo Veľkej Británii) a
BPMS (stredoamerické Belize).
Aj napriek tomu, že miliónové zákazky získali všade úplne neznáme
schránkové firmy bez skúseností, podľa autoriek analýzy Zuzany
Dančíkovej a Veroniky Pavlíkovej Klindovej z TIS je z dostupných
verejných zdrojov zrejmé, že na rozdiel od schránkových firiem, ktoré
tendre zastrešovali, mali ostatní členovia skupín vo všetkých štyroch
prípadoch s obstarávaním v zdravotníctve mnohonásobné skúsenosti a na
konte viac miliónov eur z verejných zdrojov. „Pod hlavičkou
schránkových firiem vždy spolupracujú skupiny dodávateľov, vrátane
veľkých spoločností známych z iných zdravotníckych
obstarávaní,“
uvádza sa v správe. Ďalej konštatujú, že
vo všetkých štyroch zákazkách sa súťažilo minimálne. Hoci šlo a
niekoľkomiliónové tendre, v Stropkove a Rimavskej Sobote schránkové firmy
nečelili žiadnej konkurencii a v oboch obstarávaniach žiarskej nemocnice
súťažili iba dvaja uchádzači.
Pripomeňme, že rekonštrukciu tunajšej nemocnice sprevádzalo viacero
problémov. Realizátorom stavebných prác bola spoločnosť PKB Invest,
s.r.o., známa z viacerých mestských zákaziek v Stropkove. Uvedenie
rekonštruovaných objektov do prevádzky sa viackrát presunulo aj z dôvodu,
že dodávatelia nemali refundované všetky náklady spojené s realizáciou
projektu.
Po zverejnení analýzy sme sa primátora Petra Obrimčáka opýtali, ako vníma
celú záležitosť v kontexte, ako na to upozornila TIS.
„Odporúčame obrátiť sa v tejto záležitosti na Vranovskú
nemocnicu, n.o.,“
odkázal nám prostredníctvom prednostu MsÚ
P. Obrimčák, ktorý okrem primátorskej funkcie zastáva aj členstvo
v dozornej rade Vranovskej nemocnice, n. o.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter