Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Scénické predstavenie na námestí

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-09/40-scenicke-03.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />25. septembra sa na
námestí SNP v Stropkove uskutočnilo scénické predstavenie pri
príležitosti stého výročia dobytia Stropkova vojenskými jednotkami
cárskeho Ruska a vzniku československých légií.</p>

<p>Úvod tohto podujatia sa začal vypočutím štátnej hymny. Potom všetkých
prítomných privítal predseda MO Matice slovenskej a riaditeľ stropkovského
gymnázia Slavomír Cichý. K slovu sa dostal aj podpredseda Matice slovenskej
Marián Gešpera. <strong><em>„Od prvej svetovej vojny prešlo viac ako jedno
storočie. V roku 2015 si pripomíname slávne neslávnu karpatskú ofenzívu,
ktorá sa uskutočnila medzi septembrom 1914 až májom 1915. Svojim významom
sa podobá na karpatsko-dukelskú operáciu o nejakých tridsať rokov neskôr.
Jednoznačne zmenila dejiny a preto má dôstojné miesto v dejinách
slovenského národa,“</em></strong> priblížil. Primátor mesta Stropkov
Ondrej Brendza vo svojom príhovore zdôraznil, aby sme si vážili, že
v súčasnosti žijeme v mieri a pokoji, zároveň všetkým zaželal pekný
kultúrny zážitok. Návštevníci tohto spoločenského podujatia sa mohli
prizerať ukážkam, ktoré pre nich pripravili členovia Mladej Matice a jej
sympatizanti v spolupráci s Odborom školstva a kultúry v Stropkove. Na
konci nasledovala panichýda na miestnom vojenskom cintoríne.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-09/40-scenicke-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-09/40-scenicke-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-09/40-scenicke-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-09/40-scenicke-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-09/40-scenicke-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-09/40-scenicke-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-09/40-scenicke-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-09/40-scenicke-04.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter