Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Šanca na odkúpenie bytov za zostatkovú cenu platí do konca roka

Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Stropkove poslanec
Stanislav Kolcun vystúpil v bode Rôzne ohľadom odkúpenia bytov, ale aj
o tom, že v našom meste je podľa neho nedostatočný počet voľných miest
vhodných na bývanie.

„Blíži sa koniec roka. V súčasnosti platí novelizácia
zákona 182/1993, Z.z. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov,
§17 určuje aj aké sú podmienky na predaj bytov. V Stropkove sú byty,
ktoré nie sú len výlučne v osobnom vlastníctve, ale aj komunálne byty. Ak
občan požiada o odkúpenie bytu do konca decembra 2016, má právo odkúpiť
si byt za zostatkovú cenu. Po tomto termíne už budú platiť iné pravidlá.
Tento zákon sa, myslím, vzťahuje na byty, ktoré boli postavené do roku
1998.Myslím, že mesto nepodalo verejnosti nejaké informácie o tejto
skutočnosti.“
Poslanec zároveň dodal, že by bol rád, ak by
mesto urobilo pre byty nejakú osvetu ako to bolo napríklad pri Žihadielku.
„Neraz som sa stretol s tým, že ľudia z mesta odchádzajú,
lebo nemajú kde bývať. Jeden môj známy, mladý ženatý pracujúci človek,
ktorého manželka je taktiež zamestnaná, mi povedal, že nedostal v Chotči
byť. Tak som sa ho spýtal, či nechcel ostať bývať v Stropkove. Jeho
odpoveď bola, že on by rád, len nemá kde. Podľa mňa by sme mali ľudí
vyzývať, aby sa pokúšali o získanie bytov. Aby vedeli, že mesto nemá
problém, ale záujem je potrebné podložiť nejakými
žiadosťami,“
doplnil. Na tieto interpelácie odpovedal
primátor mesta Stropkov, Ondrej Brendza. V úvode spomenul, že hneď, keď
bola prijatá spomínaná novela, na zastupiteľstve sa upozorňovalo, aby
občania požiadali o byty do konca roka. „Najviac som upriamoval
na byty F2/1 na Chotčanskej ulici. Pokiaľ doterajší nájomca v bytovom dome
požiada o odkúpenie do konca roka, má nárok odkúpiť byť za zostatkovú
cenu. Ak to neurobí, nárok na odkúpenie bytu mu síce nezaniká, ale my ako
vlastník bytov už nemáme povinnosť odpredať mu byt za zostatkovú cenu. To,
že požiadali občania z F2/1 svedčí o tom, že sa o tejto možnosti vie.
Myslím si teda, že túto povinnosť sme si splnili.“
Primátor
mesta sa vyjadril, že vedenie má skúsenosti s prideľovaním bytov a so
spĺňaním požiadaviek na tieto byty. Zároveň si uvedomujú, že počet
obyvateľov klesol medziročne na 10 300. „Vieme, že nedostatok
bytov je aj u nás. Podmienky pre udelenie bytov sú prísne. Na vedení mesta
sme si povedali, že počkáme, kým byty odovzdá obec Tisinec. Podľa toho
zistíme, koľko ľudí ostalo ešte neuspokojených s otázkou bývania.
Netvrdíme, že nepôjdeme do osvety. Dobre však vieme, že ak urobíme osvetu,
aké žiadosti budú hneď na mestskom úrade. Predtým, ako sme prideľovali
byty, bola väčšina žiadostí väčšinového obyvateľstva, teraz je to pol
na pol. Nikto tu však nejde robiť rasovú politiku. Podmienky pre dostanie
bytu má problém splniť aj majoritné obyvateľstvo. Na najbližšom
zasadnutí mestského zastupiteľstva sa však určite môžeme k tejto téme
vrátiť a diskutovať,“
uzavrel.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter