Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Samosprávy vykročili cestu úspor na energiách

<p><strong>Mestá a obce realizujú opatrenia, ktoré znižujú energetickú
náročnosť verejných zariadení. Ďalšie avizujú, že s takýmito
opatreniami začnú.</strong></p>

<p>Mestá a obce sú majiteľmi rôznych verejných zariadení, medzi ktoré
patria napríklad školy a školské zariadenia, domovy dôchodcov či domovy
sociálnych služieb, ale aj kultúrne zariadenia, prípadne knižnice. Na
otázku „Realizuje mesto/obec opatrenia, ktoré sledujú znižovanie
energetickej náročnosti verejných zariadení“, celkovo 83,2 % respondentov
uviedlo, že takéto opatrenia realizujú. Z miest a obcí, ktoré doposiaľ
neprijali opatrenia zamerané na znižovanie energetickej náročnosti uviedlo
60,4 %, že o takýchto opatreniach uvažujú.<br>
Z celkového počtu 83,2 % miest a obcí, ktoré znižujú energetickú
náročnosť verejných budov, sú tieto aktivity nasmerované k modernizácii
verejného osvetlenia, ktoré realizuje 38,3 % samospráv. Znižovanie
energetickej náročnosti mestských a obecných úradov uskutočnilo 28,5 %
respondentov, pričom 26,6 % miest a obcí uviedlo, že tieto aktivity smerujú
do prostredia škôl, sociálnych a kultúrnych zariadení. Zvyšných 6,7 %
samospráv investuje do tepelných rozvodov a iných oblastí.<br>
Výsledky tohto prieskumu dokazujú snahu samospráv šetriť financie a
efektívne spravovať verejný majetok. Svedčí to o tom, že miest a obcí,
ktoré už realizujú tieto opatrenia, je viac ako polovica zo samospráv. Tie,
ktoré sa doposiaľ nevenovali znižovaniu energetickej náročnosti, uvažujú
o ich zavedení. Je zrejmé, že samosprávam nechýba manažérsky prístup
dobrého hospodára,“ konštatuje predseda Združenia miest a obcí Slovenska
Michal Sýkora.<br>
Prieskum bol realizovaný od 17. novembra 2015 do 8. decembra 2015 na vzorke
287 samospráv, v ktorých žije viac ako 972 000 obyvateľov. Prieskum bol
súčasťou aktivít v rámci Národného projektu ZMOS „Budovanie kapacít
na úrovni miestnej územnej samosprávy.“<br>
<strong>Michal Kaliňák, hovorca ZMOS</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter