Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Samosprávy majú jasnejšiu predstavu vo financiách

<p>Podľa výkonného podpredsedu Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa
Turčányho sa <strong><em>„schválený štátny rozpočet na rok
2016 v porovnaní s minulými rozpočtami viac približuje predstavám miest
a obcí. Samosprávam dáva totiž jasnejšiu predstavu.“</em></strong> Vláda
SR v rozpočte na rok 2016 zvýši podiel samospráv z výnosov dane
z príjmov fyzických osôb (DPFO) na 70 %. Na sneme Združenia miest a obcí
Slovenska (ZMOS) to vyhlásil predseda vlády Róbert Fico.
<strong><em>„Držíme slovo a to, čo sme sľúbili, to aj
splníme,“</em></strong> uviedol. Na základe februárovej daňovej prognózy
Fico informoval, že by v tomto roku v rámci výnosu z DPFO mohli dostať
samosprávy o 144 miliónov eur viac, ako v predchádzajúcom roku.
V rozpočte na rok 2016 zo súčasných 68,5 % bude podiel z výnosu z DPFO
zvýšený na 70 %. Medziročne je to nárast o 11 %.
<strong><em>„Nárastom sa zvýši miera samofinancovania samospráv. Zároveň
sa podporí princíp samosprávneho rozhodovania a teda rozpočtovej voľnosti
nielen pri zabezpečovaní rozsahu a kvality verejných služieb poskytovaných
obyvateľom, pri financovaní investičných potrieb, ale aj pri odmeňovaní
zamestnancov samospráv,“</em></strong> vyzdvihuje pozitíva rozpočtu
Turčány, ktorý ďalej tvrdí, že <strong><em>„mestá a obce očakávali
viac prostriedkov pre financovanie prenesených kompetencií zo
štátu.“</em></strong> Združenie miest a obcí Slovenska v rozpočte na rok
2016 privítalo navýšenie finančných zdrojov na podporu bývania. Okrem
zatepľovania bytov si viac zdrojov vyžiadajú aj potreby miest a obcí pri
výstavbe nájomných bytov. Zákon o poplatku za miestny rozvoj schválený
parlamentom ešte musí podpísať prezident Andrej Kiska. Pre mestá a obce
bude predstavovať možný zdroj príjmov. Rovnako jeho schválením sa
vychádza v ústrety aj hlavne tým mestám a obciam, ktoré dlhšiu dobu
avizovali negatívne vplyvy veľkých investičných a developerských projektov
na lokálny život. <strong><em>„Tento dobrovoľný poplatok v prípadoch
zodpovedného nastavenia zastupiteľstvami môže podporiť verejný záujem a
najmä mestám pomôcť v ich ďalšom rozvoji,“</em></strong> približuje
očakávania Jozef Turčány.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter