Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Samospráva vedie v súčasnosti šesť súdnych sporov

<h3>Mestu hrozí sankcia vyše 270 tisíc eur</h3>

<p>Mesto Stropkov sa v súčasnosti súdi so šiestimi subjektmi. V troch
prípadoch ide o fyzické osoby, ktoré samosprávu žalujú z bezdôvodného
obohatenia, jeden zo sporov sa týka určenia priebehu hraníc pozemku.
V jednom prípade týkajúcom sa vydania plnenia z bezdôvodného obohatenia
už prvostupňový súd rozhodol v prospech mesta.</p>

<p>Ďalší spor sa týka ochrany vlastníckeho práva súkromnej spoločnosti,
ktorá žaluje samosprávu. Na druhej strane radnica vymáha súdnou cestou
úhradu nedoplatku na nájme priestorov v hnedom priemyselnom parku a zároveň
žiada obchodnú spoločnosť o vypratanie priestorov. Ide o firmu Craft wood,
s.r.o., ktorú bývalý prednosta Ivan Kleban svojho času označil za veľmi
perspektívneho investora v priemyselnom parku.<br>
Ďalekosiahle následky pre Stropkov však môže mať posledný zo súdnych
sporov. Miestna firma EC EDMA žaluje samosprávu o takmer 270 tisíc eur
(vyše 8 mil. bývalých korún). Súdny spor súvisí s mandátnou zmluvou,
ktorú s touto spoločnosťou podpísal primátor Peter Obrimčák v júli
2008, pred vstupom mesta do projektu hnedého priemyselného parku. Poslanci
i verejnosť sa o jej existencii dozvedeli až 10. októbra 2008 na
zasadnutí zastupiteľstva, teda viac ako tri mesiace po jej podpísaní.
Mandatár (EC EDMA) si uplatňuje podielovú odmenu vo výške 7 % z celkovej
sumy peňazí pripísaných na účet mesta v rámci realizácie hnedého
priemyselného parku, na ktorú mal podľa platnej zmluvy nárok.<br>
Okresný súd vo Svidníku v novembri minulého roka vydal platobný rozkaz,
podľa ktorého je mesto povinné žalobcovi zaplatiť požadovanú sumu spolu
s úrokmi z omeškania a trovami konania. Právny zástupca mesta podal proti
platobnému rozkazu odpor. Uvedený spor sa spomína aj v ratingovom hodnotení
Stropkova za uplynulý rok. Ak mesto na súde neuspeje, bude to mať zásadný
vplyv na jeho finančné zdravie.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter