Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Samospráva nemá uhradené faktúry za vyše 105 tis. eur

<p>K 10. januáru tohto roka evidovalo mesto Stropkov 17 faktúr po lehote
splatnosti vystavených svojimi dodávateľmi. Celkový finančný objem
neuhradených záväzkov za rok 2011 predstavuje sumu 105 785,43 eur.
Na druhej strane odberatelia dlhovali mestu na neuhradených faktúrach
k rovnakému dátumu 20 178,21 eur. Ide spolu o 30 faktúr po lehote
splatnosti za uplynulý rok. Na poplatkoch za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady eviduje mesto k 10. januáru nedoplatky v sume
22 494,51 eur a nedoplatky za miestne dane predstavujú sumu 8 531,64 eur.
Záväzky voči mestu si nesplnili ani niektorí chovatelia psov. Tí dlhujú na
daniach 614,96 eur.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter