Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Samé jednotky malo na vysvedčení 565 žiakov stropkovských základných škôl

<p>V piatok sa žiaci rozlúčili so školou a konečne sa mohli tešiť na
vytúžené prázdniny. Ešte predtým si však z rúk svojich učiteľov
prevzali vysvedčenia. Niektorých potešili, iných možno trochu sklamali,
každopádne sa pedagógovia snažili spravodlivo ohodnotiť ich celoročné
snaženie. My sme zisťovali, koľko vysvedčení a s akým celkovým priemerom
rozdali jednotlivé základné školy v meste.</p>

<p><strong><em>„V našej škole si vysvedčenia prevzalo 516 žiakov.
Celkový priemer za školu bol 1,425. Samé jednotky na vysvedčení malo
171 žiakov, jeden žiak, naopak, neprospel. Dva predmety – náboženskú
výchovu a etickú výchovu neklasifikujeme,“</em></strong> informovala nás
zástupkyňa riaditeľa ZŠ na Mlynskej ulici Mgr. Mariana Rusnáková.
V Cirkevnej základnej škole sv. Petra a Pavla rozdali celkom
194 vysvedčení, 126 žiakov sa tešilo zo samých jednotiek, dvaja, naopak,
neprospeli. Priemer školy bol 1,46. <strong><em>„V našej škole sme na
konci školského roka vydali 202 vysvedčení plus štyri zahraničné. Mali
sme 70 čistých jednotkárov, šiesti žiaci, naopak, neprospeli. Celkový
priemer školy bol 1,585. Čo sa týka predmetov, klasifikujeme všetky okrem
etickej výchovy a náboženskej výchovy,“</em></strong> uviedol riaditeľ
ZŠ na Hrnčiarskej ulici Mgr. Marián Vasilko. V ZŠ na Konštantínovej ulici
rozdali 402 vysvedčení. Na samé jednotky zvládlo minulý školský rok
198 žiakov, jeden neprospel. Celkový priemer známok na vysvedčení bol
1,31. Aj na tejto škole sa klasifikujú všetky predmety okrem etickej a
náboženskej výchovy.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter