Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Šaliansky Maťko J. C. Hronského

<p>Druhá polovica zimy je v kultúrnom kalendári Matice slovenskej aj
v znamení obvodných a krajských kôl, ako aj kola celoštátneho, súťaže
v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko Jozefa Cígera
Hronského.</p>

<p>Tradícia sa zrodila v roku 1991 v mestečku Šaľa v hlave predsedu
tamojšieho Miestneho odboru Matice slovenskej MUDr. Svetozára Hikkela práve
v deň, kedy majú Matejovia meniny a krátko po výročí narodenia Jozefa
Cígera Hronského.<br>
Miestny odbor Matice slovenskej v Stropkove v spolupráci s Odborom školstva
a kultúry mesta Stropkov usporiadal vo štvrtok 5. februára
2015 v dopoludňajších hodinách 22. ročník obvodného kola tejto
súťaže, ktorej sa zúčastnilo 19 žiakov od 2. do 6. ročníka
základných škôl. Po otvorení podujatia predsedom MO MS v Stropkove Ing.
Slavomírom Cichým sa priestorom čitárne Mestskej knižnice začali z úst
chlapcov a dievčat rinúť neuveriteľné príbehy plné statočných hrdinov,
odvážnych dievok, múdrych starcov, ale aj zákerných bosoriek, zlých síl
i závistlivých susedov. Porota v zložení členiek výboru MO MS Mgr. Eva
Flešárová, Milka Antošová a vedúca Mestskej knižnice Oľga Barburská
skutočne nemali ľahkú úlohu vybrať troch najlepších, najmä v kategórii
2 (4. a 5. ročník). Konečný verdikt poroty teda znel takto:
V 1. kategórii (2. a 3. ročník) sa na 1. mieste umiestnil Adam Nemec (ZŠ
Mlynská), na 2. mieste Adam Baník (ZŠ Mlynská) a na 3. mieste Katarína
Fečová (ZŠ Konštantínova). V 2. kategórii bolo umiestnenie takéto:
1. Timea Petričková (ZŠ Mlynská), 2. Terézia Mitrušková (ZŠ Mlynská)
a 3. Zuzana Vasilenková (ZŠ s MŠ Havaj). V kategórii 3 (6. a
7. ročník) sa na 1. mieste umiestnila Tamara Michrinová (ZŠ
Konštantínova) a na 2. mieste Etela Vargová (CZŠ sv. Petra a Pavla).
Blahoželáme! Súťažaci, ktorí sa umiestnili vo svojich kategóriách na
prvých miestach postupujú na krajské kolo súťaže Šaliansky Maťko J. C.
Hronského, ktoré sa uskutoční koncom februára v Prešove.<br>
Predsedníčka poroty Mgr. Eva Flešárová ocenila v závere vysokú úroveň
pripravenosti žiakov na túto náročnú súťaž a profesionálny prístup
pedagógov ku svojim zverencom. Organizátori súťaže zároveň vyjadrujú
vďaku vedúcej Metskej knižnice Oľge Barburskej za ústretovosť a
spoluprácu aj pri tejto akcii.<br>
<strong>-sc-</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-02/07-matko-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-02/07-matko-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter