Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

SAD zaviedla nové autobusové spoje do Kysaku

<p>Koncom minulého roku štát zvýhodnil určitú skupinu cestujúcich tým,
že zaviedol bezplatnú prepravu na vlakových spojoch. Ľudia z okresov
Stropkov a Svidník, kde vlaky nepremávajú, sa cítia diskriminovaní,
pretože takéto výhody využívať nemôžu. Súkromná spoločnosť RegioJet
plánovala zaviesť nové autobusové linky do Kysaku, aby aj cestujúcim
z okresov bez železnice zjednodušila dopravu k vlakom. Prešovský
samosprávny kraj jej však neudelil licenciu. Podľa slov hovorkyne PSK
Veroniky Fitzekovej „žlté autobusy“ zasahujú do plánu dopravnej
obslužnosti, pretože idú do konfliktu s tými dotovanými. Na vzniknutú
situáciu promptne zareagovali poslanci PSK Martin Jakubov a Ján Vook (za okres
Svidník) a iniciovali stretnutie so zástupcami SAD Vranov nad Topľou, ktorá
zabezpečuje prímestskú autobusovú dopravu v regióne. Koncom februára
tlmočili požiadavky cestujúcej verejnosti vedúcemu dopravy SAD Humenné, a.
s., OZ Vranov nad Topľou Radoslavovi Smetankovi. Táto iniciatíva padla na
úrodnú pôdu a od 1. apríla zaviedla spoločnosť nové autobusové spoje na
trase Svidník – Stropkov – Kysak. <strong><em>„Po stretnutí so
zástupcami SAD Humenné, a. s., následnej analýze železničných cestovných
poriadkov a cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy, ktoré
dopravca SAD Humenné, a. s. prevádzkuje, sme došli k záveru, že zavedením
nových spojov na trase Stropkov – Svidník – Prešov – Kysak by boli
pokryté potreby cestujúcej verejnosti z okresov Svidník a Stropkov. Týmto
rozumným prepojením autobusovej a železničnej dopravy autobusmi SAD
Humenné, a. s. by sa zároveň vytvorili lepšie podmienky pre cestujúcich
z okresov bez železničnej dopravy,“</em></strong> uviedol vo svojom
stanovisku R. Smetanka a dodal, že v blízkej budúcnosti sa budú zaoberať
aj prepojením trasy Stropkov – Giraltovce k spoju č. 1/712414, ktorý
odchádza zo Svidníka v čase 3.45 hod. s príchodom do Kysaku o 5.20 hod.
Na tento spoj plánujú zaviesť prípoj zo Stropkova s prestupom
v Giraltovciach v čase 4.15 hod., k vlaku spoločnosti RegioJet IC
400 s odchodom z Kysaku o 5.30 hod. a k vlaku IC 500 spoločnosti žSS
s odchodom o 5.37 hod. do Bratislavy.</p>

<h3>Nové autobusové spoje zavedené od 1. apríla 2015</h3>

<p><strong>Časový posun existujúceho spoja z Kysaku 18/712414 zo
súčasného času 22:35 na čas 22:40. V prípade meškania vlaku autobus
čaká 15 min.</strong><br>
prípoj od vlaku RegioJet IC 405 s príchodom do Kysaku z Bratislavy o 22:31
hod.<br>
prípoj od vlaku žSS IC 1503 v piatok s príchodom do Prešova z Bratislavy
o 22:38 hod.<br>
prípoj od vlaku žSS R 611 s príchodom do Kysaku z Bratislavy o 21:32
hod.<br>
prípoj od vlaku Leo Expres EC 1361 s príchodom do Kysaku z Prahy o 22:13
hod.<br>
v Giraltovciach je v súčasnosti od tohto autobusu vo štvrtok a piatok
zabezpečený prípoj pre cestujúcich do Stropkova<br>
<strong>Zavedenie nového spoja zo Svidníka iba v piatok o 18:15 cez Stropkov
o 18:35 s príchodom do Kysaku 20:25 a odchodom z Kysaku cez Stropkov do
Svidníka o 20:40</strong><br>
prípoj od vlaku žSS IC 505 s príchodom do Kysaku z Bratislavy o 20:24
hod.<br>
prípoj od vlaku žSS R 1601 s príchodom do Kysaku z Bratislavy o 20:16
hod.<br>
prípoj od vlaku EC 243 s príchodom do Kysaku z Prahy o 20:32 hod.<br>
<strong>Zavedenie nových spojov zo Svidníka s odchodom o 13:10 cez Stropkov
s odchodom o 13:30 a príchodom do Kysaku v pracovné dni a v nedeľu
o 15:15 a s odchodom z Kysaku cez Stropkov do Svidníka o 15:45</strong><br
/>
prípoj ku vlaku žSS IC 504 s odchodom z Kysaku do Bratislavy o 15:37
hod.<br>
prípoj ku vlaku žSS R 612 s odchodom z Kysaku do Bratislavy o 16:27
hod.<br>
prípoj od vlaku žSS R 605 s príchodom do Kysaku z Bratislavy o 15:32
hod.<br>
prípoj od vlaku RegioJet s príchodom do Kysaku z Prahy o 15:39 hod.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter