Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

S vysokým armádnym dôstojníkom sa v Bokši rozlúčili stovky ľudí

<p>Koncom decembra sa v gréckokatolíckom chráme v Stropkove – Bokši
uskutočnila posledná rozlúčka s významnou osobnosťou, generálmajorom v.
v. Ing. Jánom Kačmárom. Tento vzácny človek pochádzal zo šiestich
súrodencov a narodil sa 8. júna 1951 v malej dedine Kobylnice.

<p>Vyštudoval Strednú vojenskú školu v Opave a vojakom z povolania sa stal
po ukončení Vysokej vojenskej školy pozemného vojska vo Vyškove na Morave.
V armáde odslúžil vyše štyridsať rokov a zastával rad veliteľských a
štábnych funkcií. Do prvej generálskej hodnosti bol vymenovaný prezidentom
Slovenskej republiky 5. decembra 2002, 8. mája 2005 bol povýšený do
hodnosti generálmajora. Úspešnú vojenskú kariéru ukončil v roku
2007 ako veliteľ síl výcviku a podpory OS SR. V ďalšom období pracoval
v oblasti diplomacie na Ukrajine, zároveň bol aktívnym členom Klubu
generálov SR. Skonal po ťažkej chorobe 27. decembra 2012 vo veku 61 rokov.
Poslednej rozlúčky so zosnulým sa zúčastnili stovky ľudí. Smútočný
obrad celebrovali vladyka arcibiskup Ján Babjak, prešovský metropolita, Mons.
František Rabek, slovenský rímskokatolícky biskup, ordinár OS a OZ SR a
plk. Mons. Mgr. František Počurek, generálny vikár ordinariátu OS a OZ SR.
Pohrebu sa zúčastnili aj ďalší vojenskí a civilní cirkevní hodnostári,
ale aj štátny tajomník Ministerstva obrany SR Miloš Koterec, náčelník
Generálneho štábu SR generálporučík Ing. Peter Vojtek, prvý zástupca
NGŠ generálmajor Ing. Miroslav Kocian, generáli OS SR a ďalší vysokí
dôstojníci OS SR, členovia Klubu generálov SR. Dôstojný ráz pohrebu
umocnila aj prítomnosť Čestnej stráže Ozbrojených síl SR, Čestnej
stráže prezidenta SR a Vojenskej hudby Ozbrojených síl SR. Jána Kačmára
vnímali mnohí Stropkovčania ako človeka, ktorý nikdy neodmietol podať
pomocnú ruku. Česť jeho pamiatke.
foto: rodinný archív

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter