Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

S prejavmi intolerancie sa stretávame v bežnom živote

<h3>Toleranciu získavame najmä výchovou či skúsenosťami</h3>

<p>Každý človek stretne vo svojom živote rôznych ľudí. Medzi nami sú
takí, ktorí by pomohli komukoľvek, ale nájdu sa aj tí, ktorých požiadavky
ostatných vôbec nezaujímajú, ba sú k nim až ľahostajní. Pojem
intolerancia môžeme chápať ako neochotu, či neschopnosť vnímať potreby
iných ľudí, rozumieť im, chcieť sa im prispôsobiť.</p>

<p><strong><em>„Netolerantný človek uprednostňuje predovšetkým svoje
túžby. Nedokáže, nechce a nevie vnímať potreby ostatných. Mnohokrát
dokonca uráža, či znehodnocuje postoje, názory, hodnoty, aktivity alebo
spôsob života iných. Je presvedčený o tom, že jeho myšlienky či nápady
sú tie pravé a správne. Zvyčajne nie je schopný
kooperovať,“</em></strong> vysvetľuje psychologička Alexandra Kohútová.
S prejavmi intolerancie je možné stretnúť sa v bežnom živote každý
deň. Človek nedokáže akceptovať niekoho s inou farbou pleti, s odlišným
vierovyznaním, či ľudí s inými názormi alebo záujmami. Takéto problémy
sa riešia na pracovisku, v školách, ale aj v rodinách. Na mieste je
otázka, prečo sa vlastne ľudia stávajú intolerantnými, prípadne, či je
táto vlastnosť vrodená. <strong><em>„Schopnosť tolerancie je ľudská
črta, niečo, čo získavame výchovou, skúsenosťami, nerodíme sa s tým.
To znamená, že sme schopní sa v priebehu života naučiť byť tolerantnými
i netolerantnými. Neschopnosť akceptovať iných sa často spája so
zníženým sebavedomím, obavami, neistotou, strachom z nepoznaného, často
aj s predsudkami,“</em></strong> podotkla. Problémy, ktoré môžu
v bežnom živote postihnúť intolerantného človeka sú rôzne. Niekedy
môže netolerantný človek (ak je napríklad v riadiacej pozícii)
komplikovať život viac ľuďom okolo seba, než sám sebe. No môže sa
stávať aj to, že jedinec nie je v kolektíve obľúbený, dokonca ho môžu
vynechávať zo spoločných aktivít, prípadne takéhoto človeka ani
nezamestnajú, ak sa tak prejaví už na vstupnom pohovore alebo počas
skúšobnej doby. Netolerantní ľudia nie sú obľúbení v spoločnosti,
majú teda menej priateľov. Ťažko sa im funguje v partnerských a
v rodinných vzťahoch. Vychádzať s nimi je náročné aj pre tých, ktorí
s nimi prichádzajú denne do kontaktu, či už je to v domácnosti alebo
v práci. <strong><em>„Človek môže pracovať na rozvoji svojej osobnosti,
na strachoch a obavách či predsudkoch. Je schopný naučiť sa korigovať
svoje názory a prejavy správania. Môže sa nám niečo nepáčiť alebo
nemusíme s niečím súhlasiť, je však potrebné naučiť sa to vyjadriť
nejakým vhodným spôsobom, bez urážania iných, prípadne skúsiť hľadať
spoločný kompromis,“</em></strong> ozrejmila A. Kohútová.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter