S odmenami sa mali vzdať aj náhrad pre zamestnávateľov

<p>Prednosta MsÚ Ivan Kleban a právny zástupca mesta Jozef Bujdoš pripravili
na minulotýždňové rokovanie zastupiteľstva návrh Zásad odmeňovania
poslancov, viceprimátora a členov komisií MsZ. Najzásadnejšou zmenou oproti
platnému dokumentu bola možnosť vzdania sa odmeny za výkon funkcie poslancov
i členov komisií.

<p>Podobný návrh predniesol na poslednom minuloročnom rokovaní poslanec
Martin Jakubov (KDH). Aj poslanci by sa podľa neho mali
podieľať na finančnej konsolidácii mestskej pokladnice. V decembri jeho
iniciatívu nepodporili desiati poslanci z klubu Smer-SD – ĽS-HZDS.
Dušan Prusák (ĽS-HZDS) však už krátko po hlasovaní
požiadal, aby mu odmena nebola vyplácaná. To však vzhľadom na platné
zásady odmeňovania nebolo možné. V utorok schválený materiál už vzdanie
sa poslaneckých odmien umožňuje. Aj keď ani tentoraz sa predkladatelia
návrhu nevyhli chybám, ktoré mohli byť v rozpore so zákonom o obecnom
zriadení. Poslanec Milan Pavúk (nezávislý) upozornil na
fakt, že vzdaním sa svojej odmeny poslanec zároveň upiera právo svojho
zamestnávateľa uplatniť si voči samospráve náhradu mzdy. Navrhol preto
vypustiť ustanovenie, podľa ktorého slúži odmena aj ako „náhrada za
ušlú mzdu (resp. u podnikateľov za ušlý príjem) v zamestnaní z dôvodu
plnenia si svojich povinností poslanca.“ Prednosta I. Kleban
uviedol, že mesto všetky zákonné nároky zamestnávateľov plní. Ak je
však vyplácaná odmena poslancovi i náhrada zamestnávateľovi, ide podľa
neho o dvojité odmeňovanie. S týmto argumentom nesúhlasil poslanec
Ondrej Brendza (SDKÚ-DS), ktorý prednostovi i mestskému
právnikovi vysvetlil, že norma nižšej právnej sily (VZN mesta) nemôže
rušiť vyššiu normu (v tomto prípade Zákon o obecnom zriadení, ktorý
zamestnávateľom priznáva právo na náhradu mzdy za poslanca).
„Zamestnávateľ má zákonný nárok na refundáciu mzdy.
V danom prípade by sme išli proti zákonu. Uznesenie MsZ nemôže zrušiť
ustanovenie zákona. Vyslovujem preto podporu pozmeňujúceho návrhu M.
Pavúka,“
uviedol O. Brendza. Právnik J. Bujdoš argumentoval
ustanovením Zákonníka práce, z ktorého pri tvorbe návrhu vychádzal. O.
Brendza však upozornil, že ak existuje rozpor medzi ustanoveniami dvoch
právnych predpisov (rovnakej právnej sily), prednosť má konkrétnejší
oproti všeobecnejšiemu (a v tomto prípade je to Zákon o obecnom
zriadení).
V diskusii odzneli aj požiadavky poslancov Michala Sýkoru
(nezávislý) a Martina Jakubova (KDH), aby sa rokovania
zastupiteľstva konali v popoludňajších hodinách z dôvodu pracovnej
zaneprázdnenosti poslancov i nižších nákladov na refundáciu miezd.
Poslanecký návrh M. Pavúka o oddelení nároku poslaneckých odmien od
nárokov zamestnávateľov na náhradu mzdy napokon prešiel. Rovnako
jednohlasne schválili poslanci aj nové zásady svojho odmeňovania. M. Pavúk
tiež požiadal, aby výška odmien jednotlivých poslancov bola zverejnená aj
na mestskej internetovej stránke. Schválená bola aj novela rokovacieho
poriadku, podľa ktorej budú písomné materiály na zasadnutia rozosielané
v elektronickej podobe.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter