S. Humeník navrhuje znížiť počet poslancov

<p>Problematiku zníženia počtu poslancov stropkovského mestského
zastupiteľstva otvoril na jeho poslednom zasadnutí Stanislav Humeník (KDH).
Vo svojom vystúpení prezentoval aj myšlienku redukcie počtu volebných
obvodov v meste. Keďže nového primátora i poslancov budú Stropkovčania
voliť už na budúci rok, odporučil, aby sa touto témou zaoberalo
zastupiteľstvo i vedenie mesta čo najskôr.

<p>„Počet obvodov i poslancov je potrebné schváliť najneskôr
65 dní pred konaním volieb. Bolo by dobré, aby sa to nastavilo už v prvej
polovici volebného obdobia. Podľa môjho názoru by mal byť počet poslancov
i obvodov znížený. Aktuálne je to napríklad v Košiciach, kde znižujú
počet poslancov z 51 na 40. Takéto návrhy majú svoje opodstatnenie
i veľké výhody,“
zdôraznil S. Humeník. Do roku 2002 sa
v Stropkove volilo až 28 poslancov. V súčasnosti volia Stropkovčania
v desiatich volebných obvodoch 18 poslancov. Sitníky a Bokša majú
v mestskom parlamente po jedného zástupcu, vo zvyšných obvodoch sa volia
dvaja poslanci. V zmysle zákona je počet volených zástupcov občanov
v Stropkove stanovený na 13 až 19. Podľa S. Humeníka je najvyšší čas,
aby sa hranica 18 poslancov v meste znížila. Jedným z dôvodov je okrem
finančných úspor aj fakt, že za uplynulé roky sa počty voličov
v jednotlivých obvodoch zmenili a v súčasnosti nie sú rovnomerné.
„Volebné obvody na Sitníkoch a v Bokši by som ponechal bezo
zmien, pretože obidve mestské časti majú mať v zastupiteľstve svojho
poslanca. V samotnom meste je priestor na diskusiu o znížení počtu obvodov
na štyri, tri, dva, alebo len jeden. Pri štyroch obvodoch by sa volili
v každom traja poslanci, s mestskými časťami by bol teda celkový počet
14. Je tu tiež variant troch obvodov po štyroch poslancov. Pri dvoch
mestských obvodoch by sa v každom volilo šesť poslancov. Aj na základe
týchto alternatív vychádza ako najideálnejší počet 14 mestských
poslancov. Následne by to malo dosah aj na zloženie mestskej rady, ktorá by
mala len štyroch poslancov (v súčasnosti ich je 6 – pozn. red.). Osobne
sa prikláňam k možnosti troch volebných obvodov v meste po štyroch
poslancoch, po jednom v Bokši a na Sitníkoch,“
prezentoval
možné alternatívy S. Humeník. Ak by k podobným zmenám došlo, na každý
mestský obvod pri pripadalo zhruba 2600 voličov. S. Humeník tiež vyzval
poslancov predložiť prípadné ďalšie návrhy na túto tému. Alfonz Veselý
(Smer-SD) sa zaujímal, či má S. Humeník vyčíslený ekonomický dopad
takýchto zmien. Navrhovateľ odpovedal, že pokiaľ nie je návrh témou na
osobitnú diskusiu, je bezpredmetné vyčísľovať finančnú stránku
prípadných zmien. Z vedenia mesta sa k problematike nevyjadril nikto. S.
Humeník v závere dodal, že prípadné zníženie by malo v každom prípade
priaznivý dopad na ekonomiku mesta i prácu poslancov.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter