Rybárov potrápil rozsiahly úhyn i vnútornosti v Chotčianke

<p>Predminulú nedeľu sa
na výročnej členskej schôdzi stretli rybári združení v miestnej
organizácii SRZ v Stropkove. Z celkového počtu 432 členov sa na nej
zúčastnilo len 70 z nich. Napriek tomu, že rybárska organizácia stále
patrí, čo do počtu členov, k najpočetnejším záujmovým združeniam
v meste, aj tam zaznamenali za uplynulé roky pokles záujmu o rybársky
koníček.

<p>„V porovnaní napríklad s rokom 2010, keď sme mali
488 členov, sme zaznamenali pokles o viac ako 11 percent. U dôchodcov,
mládeže a detí je, až na malé pohyby, počet členov stabilizovaný.
Najväčší pokles je v kategórii dospelých. Tento stav je spôsobený
najmä nestabilným pracovným prostredím, keď rybári musia za prácou
cestovať a bohužiaľ na koníčka čas nezostáva,“

skonštatoval z MO SRZ Stropkov.
Najzávažnejším problémom, ktorý v uplynulom roku riešili stropkovskí
rybári, bol rozsiahly úhyn rýb v úseku od Šandalského mosta po Sitníky.
V auguste 2012 tam uhynulo asi 300 kg rýb. Úbytok sa podarilo eliminovať
vďaka dotácii z rezervného fondu Rady SRZ. Za dvetisíc eur tam nasadili
3000 podustiev a 415 kíl pleskáča. Ďalším negatívom je ťažba štrkov
v revíri Ondava. „Prebieha v letných mesiacoch od Miňoviec
až po Tisinec, čo zaberá skoro dve tretiny tohto revíru. Pri obchôdzkach
boli zistené závažné nedostatky pri ťažbe, keď neboli dodržané
základné podmienky povoleniam, ako ani povinnosti žiadateľa a všeobecné
ustanovenia, ktoré vyplývajú z rozhodnutia o povolení ťažby. Listom sme
upozornili ObÚ životného prostredia a bolo dohodnuté, že bude sprísnené
vydávanie povolení na ťažbu a takisto budú zintenzívnené kontroly na
Ondave,“
uviedol R. Kudič. Negatívnym javom bol aj rozsiahlo
medializovaný problém znečistenia Chotčianky zvyškami ulovených
diviakov.
Okrem Ondavy spravujú Stropkovčania aj tri vodné nádrže. V rámci
zarybnenia obohatili tunajšie revíry o násadové ryby v celkovej hodnote
13 366 eur. „Množstvo drobných úloh v priebehu roka sa
snažíme riešiť s čo najnižšími nákladmi, resp. sponzorsky. Minulý rok
sa nám napríklad podarilo svojpomocne opraviť výpust na rybníku v Bokši.
Spomenúť treba aj organizáciu pravidelných májových pretekov, ktoré sa
stali významnou kultúrnou akciou v meste,“
priblížil R.
Kudič. Organizácia podľa jeho slov hospodári transparentne, všetky
dokumenty sú zverejnené na internetovej stránke a hospodárenie MO je
priebežne počas celého roka kontrolované Kontrolnou komisiou.
„Bez zveličovania môžem povedať, že v rámci hospodárenia,
starostlivosti o revíry, komunikácie s verejnosťou a vlastne celého
fungovania organizácie patrí MO SRZ Stropkov k špičke na
Slovensku.“

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter