Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Rybári vysvetľujú, prečo je pri rybníku kopa hnoja

<p>Niekoľko čitateľov, ktorí chodia na prechádzky k bokšanským
rybníkom, nás upozornilo na to, že sa tam objavila kopa hnoja. Domnievali sa
totiž, že zapáchajúci náklad tam niekto nelegálne vyviezol a že ide
o znečistenie životného prostredia. Hospodár Miestnej organizácie
Slovenského rybárskeho zväzu v Stropkove Peter Čakloš nám vysvetlil, čo
bolo dôvodom dovozu hnoja k rybníku.

<p>„Hnojenie je jednou z melioračných prác, ktoré sa na
rybníkoch vykonávajú na zabezpečenie dobrého chemizmu vody. Takže
maštaľný hnoj tam bol privezený na žiadosť rybárskeho zväzu a jeho
aplikácia bola ohlásená a schválená Obvodným úradom životného
prostredia v Stropkove. Dávame ho do menších plôch, takzvaných
planktónových miest. Maximálna ročná dávka je 3,5 až 5 ton na hektár.
Do vody by sa mal dostať do konca júna, takže na budúci týždeň ho budeme
aplikovať do spomínaných planktónových miest. Hnojíme všetky rybníky a
týmto spôsobom podporujeme rast planktónu.“

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter