Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Rybári ukončili tohtoročné zarybňovanie vyše trojtonovou násadou

<p>Predminulý piatok
pribudlo do stropkovského rybníka vyše troch ton nových rýb. V rámci
pravidelného zarybnenia nasadili do najväčšej lovnej nádrže
v stropkovskom revíri štyri druhy rýb.

<p>„Najväčší podiel na zarybnení mal trojročný kapor
v celkovom množstve 2,9 tony. Priemerná hmotnosť jednotlivých kusov sa
pohybovala okolo 2,9 kg. Nasadili sme aj 90 kg šťuky a 200 kg karasa
striebristého. Pri tomto druhu ide o povinné zarybnenie sprievodnou rybou.
Vzhľadom na mimoriadnu veľkosť karasa bude určite príjemným spestrením
rybačky pre našich členov. Ako prevenciu proti výskytu rozličných
inváznych vodných rastlín sme nasadili aj 50 kíl bylinožravého
amura,“
informoval Roman Kudič z MO SRZ Stropkov. Tohtoročné
zarybnenie ukončili práve októbrovou násadou. Po lete ešte stihli obohatiť
toky Ondavy a Chotčianky takmer desiatimi tisíckami 9-centimetrových
pstruhov, 3400 kusmi rovnako veľkých lipňov a 30-tisícovou násadou
podustvy vo veľkosti od 6 do 13 cm. „Ako spestrenie obsádky
už druhý rok vysádzame jedinú treskovitú rybu našich vôd – mieňa
sladkovodného, ktorý už takmer vymizol. Ide pritom o pôvodnú rybu
slovenských tokov, ktorá sa loví výlučne v zime. Takto chceme dať
možnosť rybárom loviacim počas celého roka chytiť zaujímavú a cennú
rybu. V tomto roku sme tu vysadili 1250 kusov 6-centimetrového mieňa.
Cieľom zarybňovania tečúcich vôd Ondavy a Chotčianky je udržanie a
obnovenie ichtyofauny tunajších vôd. Rybárstvo totiž nie je len o love
rýb, ale aj o starostlivosti o vody a živočíchy žijúce
v nich,“
doplnil R. Kudič.
Na záver upozornil na zvýšenú frekvenciu kontrol členov rybárskej stráže
z dôvodu ochrany vysadených rýb. Rovnako je mesiac zakázaný lov na
stropkovskom rybníku.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter