Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ruský veľvyslanec oceňoval odbojárov v mene ruského prezidenta A. Medvedeva

obrazekV malej zasadačke
Obvodného úradu vo Svidníku sa uplynulý štvrtok uskutočnilo slávnostné
zhromaždenie pri príležitosti odovzdávania jubilejných medailí prezidenta
Ruskej federácie „65 rokov víťazstva vo veľkej vlasteneckej vojne
1941-1945.“

V úvode slávnostného zhromaždenia vystúpil prednosta Obvodného úradu
vo Svidníku Milan Cocuľa, ktorý privítal najmä priamych účastníkov bojov
v II. svetovej vojne, hostí a taktiež J. E. Alexandra Udaľcova, veľvyslanca
Ruskej federácie na Slovensku. Prítomní boli plk. Alexander Jakunin,
vojenský pridelenec Ruskej federácie na Slovensku a Vladimír Štefko,
honorárny konzul Ruskej federácie na Slovensku. Po príhovore podpredsedu
Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vo
Svidníku Jána Uhríka vystúpil aj samotný ruský veľvyslanec Alexander
Udaľcov. Vyzdvihol odvahu, statočnosť a bojovnosť priamych účastníkov
bojov a pristúpil k odovzdávaniu medailí. Ocenených bolo 27 priamych
účastníkov bojov z okresov Svidník a Stropkov v pôsobnosti ObIastného
výboru SZPB vo Svidníku. Po prevzatí medailí sa v mene ocenených
poďakoval Ján Jurčišin, veľmi pekné a dojímavé bolo vystúpenie
„kultúrnej úderky“ v podaní Anny Vaňkovej, Márie Labikovej a Miroslava
Humeníka.
V závere predniesol slávnostný prípitok primátor mesta Svidník Michal
Bartko. Vyzdvihol tradičné slovensko-ruské priateľstvo a poprial všetkým
zúčastneným hlavne pevné zdravie.
ObIastný výbor SZPB vo Svidníku sa chce týmto poďakovať všetkým
sponzorom, ktorí prispeli k zdarnému priebehu slávnostného zhromaždenia
v meste Svidník. Ocenenie – jubilejnú medailu prezidenta Ruskej federácie
„65 rokov víťazstva vo veľkej vlasteneckej vojne 1941-1945“ získali:
Michal Bartko, Vasiľ Čobirka, Michal Danko, Peter Derco, Michal Dziana, Peter
Fecko, Andrej Hafič, Ján Jurčišin, Vasiľ Jurčišin, Ján Kniš, Andrej
Paľa-Kočiščák, Ján Komišák, Michal Kriško, Karol Ladimirský, Ján
Maťaš, Ján Mihok, Ján Mikula, Štefan Nemec, Štefan Paňko, Ján Popik,
Vasiľ Račko, Juraj Škublík, Imrich Šramko, Ján Štefaník, Michal
Trebišovský, Vasiľ Vašuta, Eliáš Želizňák. Dodajme, že niektorým
z nich bolo ocenenie udelené in memoriam.
Pavel Gaľ, Oblastný výbor SZPB vo Svidníku

obrazek obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter