Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Roztoky majú park slnečnej sústavy

V uplynulých dňoch
pribudol k športoviskám a oddychovým priestorom na Astronomickom pracovisku
v obci Roztoky, patriacom pod Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku,
ktorého zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj, Park Slnečnej
sústavy.

Tvorí ho náučný chodník, kde sú umiestnené jednotlivé modely
slnečnej sústavy. Je určený deťom i dospelým, môže tiež pomôcť
záujemcom o prírodné vedy a astronómiu.
Park slnečnej sústavy bol vybudovaný v rámci projektu „Vesmír na dlani
2017“, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho
rozvoja prostredníctvom programu cezhraničnej spolupráce Interreg
V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020.
Jeho vybudovanie si podľa riaditeľky POS vo Svidníku M. Pajzinkovej
vyžiadalo náklady vo výške 12 650 eur. Park umožňuje všetkým vekovým
kategóriám spoznať vesmír zblízka, preto neváhajte a navštívte ho.
-psk-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter