Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Roztocký plenér Dotyky s krajinou vystavený v knižnici

Prešovský samosprávny kraj, Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku
a Mestská knižnica v Stropkove počas druhého decembrového dňa
v priestoroch mestskej knižnice uviedli do života poplenérovú výstavu
obrazov a fotografií z plenéru Dotyky s krajinou Roztoky 2016.

Plenéru, ktorý sa konal v októbri tohto roka sa zúčastnilo 25 autorov.
Výtvarníci a fotografi sa prostredníctvom tvorby vo voľnej prírode a
výmeny skúseností v oblasti výtvarného a fotografického prejavu snažili
rozvíjať svoj talent a výtvarné schopnosti za prítomnosti erudovaných
lektorov, ktorým bol akad. maliar Pavel Michalič a bardejovský fotograf
Jaroslav Gutek. Hlavným poslaním októbrového stretnutia bolo pochopiť
zákonitosti stvárnenia reálnej krajiny rôznymi technikami, zhostiť sa
kompozície priestoru, roli farby a svetla v krajine a v krajinnom výseku,
ako aj významu detailu s obsahovým posunom v duchu experimentálnej tvorby.
Účastníci sa podieľali na aktívnych a tvorivých podobách zobrazovania
svojich spontánnych nápadov a vzájomného kultúrno-estetického poňatia
samostatnej autorskej umeleckej činnosti v procese kreslenia a fotenia
prírody a krajiny, voľnej tvorby a umeleckej prezentácie v kombináciách
rôznych techník.
Záujemcovia o výstavu si od 2. do 31. decembra v priestoroch knižnice
môžu pozrieť individuálnu tvorbu plenéristov, ich pohľad na zobrazovanie
kompozície, spontánne nápady pri zobrazovaní krajiny v okolí Roztok,
pamiatok a dedinskej architektúry, ktoré pripomenuli rôzne umelecké štýly
a zaujímavé kresbovo-maliarske rukopisy.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter