Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Rozsiahly pozemok získa jediný záujemca

<p>Viac ako 27-árový pozemok na ulici Chotčanskej chce mesto predať
jedinému záujemcovi. Schválením podmienok verejnej súťaže na predaj
parcely v areáli bývalých uhoľných skladov o tom rozhodli poslanci
mestského zastupiteľstva. S návrhom však neboli stotožnení všetci
poslanci.

<p>V dôvodovej správe sa totiž uvádzalo, že mesto predáva pozemok
v záujme rozšírenia individuálnej bytovej výstavby (IBV). V konečnom
dôsledku však zrejme pôjde o rozšírenie len o jeden rodinný dom.
Poslanec Stanislav Humeník (KDH) vysvetlil, že s parcelou sa dlhodobo
uvažovalo ako o využití na výstavbu domov. Mesto však podľa neho malo
rozsiahly pozemok rozparcelovať, pripraviť infraštruktúru a novovytvorené
stavebné parcely predať vo verejnej súťaži. „Podpora
individuálnej bytovej výstavby prebieha štandardne tak, že mesto pripraví
infraštruktúru a následne predá pozemky v súťaži. Tuto sa však stráca
zmysel uvedený v dôvodovej správe, že ide o podporu IBV. Ak by to malo
splniť účel a uspokojiť čo najviac záujemcov, bolo by logické, aby sa to
rozparcelovalo na minimálne tri pozemky, alebo aj na štyri menšie. Možno to
urobí nový vlastník, ale myslím si, že tak malo postupovať mesto. Ak teda
chceme podporiť výstavbu rodinných domov, poďme hoci aj ťažšou cestou,
ale občania by to ocenili,“
uviedol S. Humeník. Ondrej Brendza
(SDKÚ-DS) pripomenul, že ak je v zmysle územného plánu pozemok určený na
bytovú výstavbu, ale aj občiansku vybavenosť, nie je tu záruka, že tam
naozaj vyrastie rodinný dom. Ak by sa však pozemok rozdelil, takéto riziko by
nevzniklo. Prednosta MsÚ Ivan Kleban sa odvolal na stanoviská dvoch komisií
zastupiteľstva, ktoré súhlasili s predajom vcelku. „Potom
nebude potrebné robiť cestu, ani ťahať siete. Ak by sme to rozparcelovali,
vznikli by nám dodatočné náklady,“
uviedol. S. Humeník dal
poslanecký návrh, aby sa pozemok rozdelil na menšie diely a až následne
vyhlásila súťaž na každý osobitne. Jeho návrh neprešiel. Následne sa
hlasovalo o zámere predať parcelu ako celok. Za hlasovali desiati poslanci
koalície Smer-SD – ĽS-HZDS, šiesti opoziční poslanci sa zdržali
hlasovania, proti bol S. Humeník. Minimálna kúpna cena pozemku je podľa
znaleckého posudku 71 tis. eur.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter