Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Rozprávkový Stropkov presunuli do Svidníka

Krajská prehliadka detskej dramatickej tvorivosti známa pod názvom
Rozprávkový Stropkov má v našom meste 34-ročnú tradíciu. Minulý
týždeň sa stal miestom jej konania výnimočne Dom kultúry vo Svidníku.

„Vzhľadom na rekonštrukciu divadelnej sály a absenciu
akékoľvek iného vhodného priestoru nebolo možné zorganizovať
Rozprávkový Stropkov v našom meste. Najbližšia scéna na činohru je
v susednom Svidníku, preto sa krajská divadelná prehliadka uskutočnila
práve tam. Ďalšie ročníky sa budú samozrejme konať zase
v Stropkove,“
uistil hovorca MsÚ Stropkov Imrich Makó. Na
tohtoročnej Krajskej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti vo Svidníku
reprezentoval Stropkov detský divadelný súbor Búrka pôsobiaci na ZUŠ F.
Veselého. S hrou Superstar na motívy rozprávky Mrázik v réžii Heleny
Vargovej obsadil v kategórii scénických miniatúr tretie miesto.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter