Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Rozpočet je podľa poslancov nastavený na nereálne príjmy

<p>Aktuálny mestský
rozpočet stojí na hlinených nohách. Tak to aspoň tvrdia niektorí
opoziční poslanci. Podľa vedúceho finančného odboru MsÚ Jána
Poláka
je výdavková časť rozpočtu navrhnutá „na
úrovni roku 2012 a nižšej.“
V schválenom materiáli
navyše neboli zahrnuté (s výnimkou MŠK Tesla a stolnotenisového klubu)
žiadne dotácie alebo granty pre športové či kultúrne združenia v meste.
Ich poskytovaním by sa poslanci mali zaoberať pri jednej z najbližších
úprav rozpočtu.

<p>Na riziko nenaplnenia plánovaných daňových príjmov upozornila vo svojej
správe aj hlavná kontrolórka Jana Soóšová.
Poslanec Dušan Prusák (ĽS-HZDS) označil tohtoročný
rozpočet za realistický, vzhľadom na vývoj mestských príjmov.
Stanislav Humeník (KDH) ho však vníma ako „dobre
spracovaný pre obraz.“ „Mám iný názor ako kolega Prusák.
Rozpočet nie je realistický, a to hlavne na položke daňové
príjmy.“
Pripomenul, že v roku 2008, kedy vypukla kríza (na
mestá však doľahla neskôr) predstavoval príjem z podielových daní vyše
3,1 mil. eur a neskôr prišlo do rozpočtu z daní ďalších 230 tisíc.
„Vytriezvenie prišlo v roku 2010, kedy klesli podielové dane na
2,4 mil. eur, čo bolo historicky najnižšie. Doba z roku 2008 sa tak skoro
nevráti. A preto aktuálne naplánovaných vyše tri milióny eur z daní
nepríde. Vnímam to tak, že rozpočet chceme schváliť len preto, aby sme sa
nedostlali do rozpočtového provizória.“
Upozornil na fakt,
že v krízovom roku 2010 s doteraz najnižšími daňovými príjmami
putovalo na opravu ciest a chodníkov 17 tisíc eur. V rokoch 2011 a
2012 dalo mesto na tento účel 7 tisíc. V roku 2013 to má byť 13 600
eur, ak vôbec. V rozpočte takisto chýba čiastka 18 tisíc na
spolufinancovanie projektu rekonštrukcie cirkevnej školy, ku ktorej sa
samospráva zaviazala. Negatívom je aj prijatie ďalšieho úveru vo výške
83 tisíc eur na úhradu splátky za námestie. Poukázal tiež na rastúce
náklady na chod mestského úradu. V porovnaní rokov 2010 a
2011 predstavoval nárast 13%, viac peňazí išlo na úradnícky aparát aj
v roku 2012. V tejto súvislosti je preto podľa S. Humeníka šetrenie
v roku 2013 na úrovni 1,5 % nedostatočné.
Ondrej Brendza (SDKÚ-DS) upozornil, že pre športové kluby a
združenia je rozpočet doslova likvidačný. Na činnosť futbalového klubu
MŠK Tesla plánuje mesto vyčleniť 13 247 eur, ktoré sú klubu uhrádzané
postupne (v minulom roku dostali 51 388 eur) . Mesačne tak futbalisti
získajú od mesta zhruba 1100 eur. Z tejto sumy navyše treba odrátať
500-eurovú splátku dlhu pre bývalého konateľa Vladimíra Bodnára. V klube
tak ostane 600 eur.
Necelých 20 tisíc eur mal na zabezpečenie prevádzky futbalového štadióna
dostať podnik Služba. Už pri prechode správy štadióna mal k transakcii
výhrady riaditeľ Gabriel Zajtko, podľa ktorého podnik
nedokáže zvládnuť ďalšiu finančnú záťaž. Po rokovaní však
v Službe budú musieť hľadať rezervy aj v tomto smere. Na návrh poslanca
Alfonza Veselého (Smer-SD) bola totiž dotácia na futbalový
štadión znížená o 5 tisíc. Ušetrené prostriedky poputujú pre
stolnotenisový klub. Reakcia G. Zajtka na seba nenechala čakať:
„V roku 2011 i 2012 ste svojím rozhodnutím znížili
dotáciu pre Službu. Následne ste nám dali do správy ďalšie dve
prevádzky. Teraz sme otvorili nové verejné toalety na stanici. Už vtedy som
avizoval som niekoľkomiliónovú stratu. My už nemáme kde ušetriť. Hlavne,
že potom chceme nadštandardne svietiť, posypovať, ale potom nás neviete
podporiť,“
neskrýval rozhorčenie riaditeľ podniku. Celkovo
tak Služba dostane o 25 tisíc eur menej ako v roku 2012.
Viceprimátor Pavol Kačic (ĽS-HZDS) poslancom vysvetlil, že
okrem 400-tisícového výpadku podielových daní príde do rozpočtu mesta
o 300 tisíc eur menej aj kvôli reforme financovania centier voľného času.
„Takže v skutočnosti sa nám životná úroveň v meste
znižuje o 700 tisíc eur,“
povedal viceprimátor. Futbalu
chýba silný sponzor a zamyslieť sa podľa neho treba predovšetkým nad
systémom odmeňovania hráčov A-mužstva dospelých.
Poslanci napokon koaličnou väčšinou desiatich hlasov návrh rozpočtu
schválili. Vo vzduchu však aj napriek tomu ostala visieť nezodpovedaná
otázka – ako mesto bez ujmy zvládne tento rok?

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter