Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Rozlúčili sme sa s generálmajorom Ing. Michalom Gondekom

26. augusta 2017 prišla smutná správa. Vo veku nedožitých
83 rokov tento svet navždy opustil otec, starý otec, pradedko a strýko

Ing., Gen.mjr. Michal Gondek v.v. z Tisinca.
Vojenský pohreb so všetkými poctami sa uskutočnil 5. septembra
2017 v Strašnickom krematóriu v Prahe. V rodnom Tisinci sa v piatok,
15. septembra 2017 o 14.00 hod. s jeho urnou prišli rozlúčiť
najbližší príbuzní, priatelia, známi a generáli s poctou slovenskej
armády.

Generálmajor, Ing. Michal Gondek sa narodil 6. septembra 1934. Detstvo
prežil v Tisinci, kde sa okrem priateľstiev, futbalu a krásnej prírody
stretol aj s druhou, negatívnou stránkou vtedajšej doby, a to sociálnymi
problémami a druhou svetovou vojnou. Pred vojnou navštevoval školu
v Duplíne, odkiaľ jeho kroky smerovali na meštianku a gymnázium
v Stropkove. Ako osemnásťročný odišiel do Školy dôstojníckeho dorastu
v Ostrave a Olomouci, kde zmaturoval ako najlepší spomedzi 120 študentov.
Po maturite pôsobil v Nitre, stal sa poručíkom automobilového vojska,
neskôr vykonával veliteľské funkcie v rôznych útvaroch v Čechách aj na
Slovensku. S Emíliou Sokolíkovou svoju lásku spečatili v roku
1958 v Poprade. Vychovali spolu dvoch synov Milana a Branislava. V roku
1966 začal študovať na Vojenskej akadémii v Brne, ktorú ukončil
získaním titulu inžinier v roku 1970. Špecializáciou Ing., Gen.mjr.
Michal Gondeka boli tanky a autá. Od roku 1970 zastával funkciu zástupcu
veliteľa pre technické veci v útvare v Trebišove, kde musel riešiť
vážne problémy s tankovou a automobilovou technikou. O tri roky neskôr
odišiel slúžiť, ako zástupca veliteľa pre technické veci do Prešova.
Odtiaľ ho po roku, ako prvého technického funkcionára vôbec, vyslali
študovať na Vysokú vojenskú školu do Moskvy. Po jej ukončení slúžil
v Plzni, stal sa náčelníkom štábu a neskôr v Příbrame náčelníkom
Tankovej a automobilovej služby. V roku 1978 bol prevelený na MNO v Prahe a
zastával funkciu zástupcu náčelníka TAS MNO. Tu mal na starosti vojenské
učilište Nitra, vojenské katedry na vysokých školách tankovej a
automobilovej odbornosti, výcvik vodičov v armáde, cvičenia a previerky
vojsk. V roku 1983 sa stal náčelníkom TAS MNO. Práve tu mal vplyv na
priamy odpredaj vyradenej armádnej vojenskej techniky a postaral sa, aby čo
najviac z nej išlo do okresov na východnom Slovensku. Za svoj profesionálny
život prešiel všetkými vojenskými hodnosťami. Na generála bol povýšený
1. októbra 1984. Ako zástupca veliteľa pre výzbroj a techniku v roku
1990 odišiel do Štábu Varšavskej zmluvy v Moskve, po polročnom pôsobení
sa vrátil do Prahy. Do penzie sa rozhodol odísť v jeseni 1991. Pred tromi
rokmi v rodnom Tisinci, 6. septembra 2014, oslávil svoje 80. narodeniny. Pri
tejto príležitosti si z rúk generálmajora Ing. Mariána Horského,
zástupcu Klubu generálov SR, prevzal Zlatý kríž generálov Slovenskej
republiky. Aj napriek tomu, že generálmajor Gondek býval v Prahe, vždy sa
rád vracal do rodnej obce. Každý rok počas leta ju navštevoval na dva
mesiace, kde pri dobrom slove a posedení voľné chvíle trávil
v spoločnosti svojich priateľov či susedov. Jeho prianím bolo byť
pochovaný tam, kde sa narodil, čo sa mu aj splnilo.

Rodina ďakuje všetkým príbuzným a známym, ktorí sa s ním prišlo
rozlúčiť na jeho poslednej cesta, za prejavy sústrasti a kvetinové
dary.

Česť jeho pamiatke!

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter