Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Rozkopávky budú pokračovať do novembra

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-rozkopavky-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />V minulom vydaní
Spektra sme informovali o prebiehajúcom projekte Východoslovenskej
vodárenskej spoločnosti, a.s., zameranom na rozšírenie kanalizačnej siete
v Stropkove, Tisinci a Krušinci. Súvisia s ním aj nevyhnutné výkopové
práce, ktoré si vyžiadajú viaceré obmedzenia v doprave i bežnom režime.
V dnešnom vydaní prinášame orientačný harmonogram prác plánovaný pre
mesto Stropkov na najbližšie mesiace.</p>

<p>Do konca marca ukončia aktuálne prebiehajúce práce na uliciach
<strong>Ondavská</strong> a <strong>Samuela Jurkoviča</strong>. V apríli
budú kanalizáciu budovať na <strong>Ciolkovského</strong> (tam sa mechanizmy
vrátia aj v septembri), <strong>Požiarnickej, Ondavskej, akad.
Pavlova,</strong> v tom istom mesiaci budú ukončené aj ulice <strong>Matice
slovenskej</strong> a <strong>Šarišská. Štefánikovu</strong> stihnú
zrealizovať v priebehu mája. Vtedy začnú aj s rozkopávkami na
<strong>Mlynskej</strong> a <strong>Novom riadku.</strong> Práce tam potrvajú
do konca septembra. Tri mesiace, od mája do júla, budú kanalizáciu budovať
na <strong>Chotčanskej</strong> a v záhradách nad touto ulicou; prepojované
budú ulice Ondavská a S. Jurkoviča. V júni až septembri budú stavebné
práce prebiehať na uliciach <strong>Hviezdoslavova</strong> a
<strong>Letná.</strong> Počas letných prázdnin prídu na rad ulice
<strong>Kukučínova</strong> a <strong>Zámocká,</strong> kanalizačné
zberače uložia aj v areáli gymnázia. Od augusta do novembra treba rátať
s obmedzeniami na Hviezdoslavovej, v auguste a septembri sa bude kopať na
ulici <strong>Bankovskej.</strong> Stavbu kanalizácie realizuje spoločnosť
Vodohospodárske stavby, a.s., Bratislava. V jej záverečnej fáze prebehne
v meste povrchová úprava rozkopaných ciest a chodníkov.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““
title=“Na Ulici Matice slovenskej ukladajú kanalizáciu po krátkych úsekoch. Práce tam ukončia v apríli“
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-rozkopavky-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-rozkopavky-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter