Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Rómovia začínajú splácať podlžnosti voči mestu

<p>Stropkovskí neplatiči za vývoz odpadu postupne uhrádzajú svoje dlhy. Od
začiatku roka podpísalo mesto s dlžníkmi 52 dohôd o uznaní a splatení
ich dlhov. Celková suma nedoplatkov za odpad za uplynulý rok by tak mala
klesnúť o zhruba 3600 eur. Ide o dlžníkov z radov stropkovských Rómov,
ktorí sú poberateľmi príspevkov na bývanie. Ich vyplácanie je po novom
podľa vyhlášky Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny podmienené
zaplatením všetkých nákladov spojených s bývaním za posledných
6 mesiacov, prípadne preukázaním uznania dlhu a dohody o splátkach.

<p>„Iniciatíva smeruje od neplatičov, ktorí v prípade, že
majú voči mestu dlhy za odpad, nemajú nárok na príspevok na bývanie. Prvé
platby dohodnuté v splátkových kalendároch už mesto zaevidovalo. Ak dohody
nebudú plniť, budeme postupovať štandardným spôsobom a dlhy
vymáhať,“
uviedol prednosta MsÚ Ivan Kleban. Mesto má podľa
uzatvorených dohôd právo strnúť dohodnutú splátku zo sociálnych dávok a
príspevkov z Úradu práce, kde samospráva vystupuje ako ich osobitný
príjemca.
Mesto však eviduje pohľadávky voči neplatičom miestnych daní a poplatkov
v omnoho vyššej sume. Na viacerých rokovaniach zastupiteľstva padli návrhy
zverejniť zoznamy neplatičov aj na internete. Viacerí z nich si totiž
podľa poslancov nie sú vedomí podlžností voči mestu. Aj takýmto spôsobom
by sa podarilo znížiť celkové pohľadávky mesta. V súvislosti
s uzavretými dohodami prednosta uviedol, že vďaka nim sa počet neplatičov
výrazne zredukuje a zoznam bude prehľadnejší. „Nič nám
nebude brániť, aby sme potom zverejnili zoznamy dlžníkov mesta aj na
internete,“
doplnil I. Kleban.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter