Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Rómovia z osady Za jarkom by mali za odpad začať platiť

obrazekSituácia
s hromadením odpadu za rómskou osadou Za jarkom je neúnosná. Keďže
tamojší obyvatelia neplatia mestu za vývoz odpadu, všetok neporiadok
vynášajú za svoje obydlia, odkiaľ sa najmä v letných mesiacoch šíri
zápach a lokalita je aj potenciálnym ohniskom šírenia infekčných chorôb.
S riešením, ako tento problém odstrániť prišiel nedávno vedúci
Rómskeho komunitného centra Daniel Hubáč.

„V prvom rade je potrebné, aby sa neporiadok za osadou
upratal a takisto, aby nenarastal dlh, ktorý tam na vývoze odpadu vznikol.
V komunitnom centre sa už uskutočnilo stretnutie za účasti vedenia mesta aj
Rómov, kde sme predbežne dohodli, ako tento problém riešiť. Poplatky za
odpad by sme medzi jednotlivé rodiny rozpočítali na dvanásť mesačných
splátok, ktoré by v čase vyplácania sociálnych dávok zbierali komunitní
pracovníci. Podobným spôsobom sa nám už v minulosti podarilo zabrániť
narastaniu nedoplatkov a k zníženiu dlhu Rómov voči
vodárňam,“
vysvetlil D. Hubáč. Dodal tiež, že vo svojom
návrhu bol zásadne proti odpusteniu súčasného dlhu Rómov voči mestu.
„Ak by sme tak urobili, v budúcnosti by sme od nich za vývoz
odpadu nedostali ani cent,“
zdôraznil, pričom verí, že tento
zámer sa podarí naplniť k spokojnosti všetkých zainteresovaných strán.
Iniciatívu komunitných pracovníkov pri riešení problému s odpadom pri
rómskej osade víta aj vedenie mesta. „Rovnaké problémy
v súvislosti s Rómami má na svojich pleciach veľa samospráv po celom
Slovensku a treba hneď povedať, že často sú to neriešiteľné situácie.
Samozrejme, že návrh pána poslanca Hubáča sme privítali a všetci,
vrátane zástupcov Rómov, sme sa zhodli v tom, že je to dobré riešenie.
V tomto prípade je však dôležité povedať, že okrem finančného výpadku
kvôli neplateniu za odpad je omnoho zložitejším problémom vznik ohnísk
potenciálneho šírenia rôznych chorôb,“
uviedol prednosta
MsÚ Metod Burák. Podľa predbežnej dohody by sa v jarných mesiacoch na
vzniknutej skládke Za jarkom mal urobiť „generálny“ poriadok pomocou
mechanizmov a následne by mali byť po osade rozmiestnené veľkokapacitné
kontajnery. Súbežne s týmito opatreniami budú komunitní pracovníci
v mesačných splátkach vyberať od Rómov poplatky za odpad a ak sa systém
osvedčí, v osade by mohli pribudnúť aj menšie zberné nádoby na odpad.
„Po pár mesiacoch budeme vidieť, či sa tento spôsob osvedčil
a či Rómovia majú záujem o lepšie životné podmienky v prostredí, kde
bývajú. Ak budú platiť a udržiavať poriadok, myslím, že aj verejnosť to
bude vnímať pozitívne. Ak sa to podarí, v budúcnosti by sme podobným
spôsobom chceli postupovať aj v lokalite pod Laščíkom,“

doplnil D. Hubáč. Vedenie mesta je v tomto smere takisto optimistické, ale
prednosta MsÚ, napriek predbežnej dohode s Rómami, nevedel povedať, či sa
problém s vývozom odpadu z osady Za jarkom vyrieši. „Ale
dúfajme, že sa to podarí. Aj preto, lebo si myslím, že tí naši Rómovia
sú v porovnaní s ostatnými mestami prispôsobivejší a slušnejší a
nemáme s nimi vážnejšie problémy. Tento projekt by mohol vyjsť, ale bude
potrebné vynaložiť veľa práce. Aktívni budú musieť byť aj samotní
obyvatelia osady,“
zdôraznil M. Burák.
Foto: M. Bujdoš

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter