Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Rómovia z Bžian sa aktívne zapájajú do diania v obci

<p>Aktivity starostky Bžian Márie Kasičovej smerujú aj k integrácii
tamojších Rómov do verejného života v obci. Od prvého apríla sú
všetci, ktorí boli evidovaní na úrade práce, zamestnaní cez projekt na
obecnom úrade, odvtedy zveľaďujú a čistia Bžany a rekreačnú oblasť
Domaša – Valkov.</p>

<p>Nedávno prišli so skvelým nápadom – vytvoriť sochy zo zrezaných
vŕb. Na tejto činnosti sa podieľali všetci, každý do nej vložil vlastnú
fantáziu. Výsledkom ich snaženia boli sochy zvierat a vtákov, ale aj
podstavce na sedenie a stolíky. <strong><em>„Rómovia sa zaslúžili aj
o skrášlenie okolia obecného úradu kvetinovou výzdobou. V spolupráci
s terénnymi sociálnymi pracovníčkami bude obec aj naďalej organizovať
aktivity pre integráciu našich Rómov, a to vo forme ďalšieho
skrášľovania obecného parku, maľby stien vodárničky pri hlavnej ceste a
skrášľovania voľných plôch kvetinovou výzdobou,“</em></strong> povedala
starostka Bžian Mária Kasičová. V rámci projektu Letný tábor pre deti zo
sociálne slabších rodín organizovaný Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky bolo na takomto pobyte vôbec prvé rómske dieťa z obce.
Osemročný Richard Marcin strávil jeden augustový týždeň v zariadení
Granit na Zemplínskej Šírave. Mária Kasičová upozornila na výzvu terénne
sociálne pracovníčky, tie oslovili rodičov detí, ktoré spĺňali vekovú
hranicu určenú na účasť v tábore (od 8 do 12 rokov). Rodičia Riška
Marcina na ponuku zareagovali, terénne sociálne pracovníčky im pomohli
vypísať a odoslať prihlášku do tábora. Šťastná ruka organizátorov
vybrala práve jeho. <strong><em>„Riško sa z tábora vrátil plný
zážitkov, našiel si tam veľa nových priateľov a je rád, že sa ho
zúčastnil, pretože predtým nič podobné nezažil. Vďaka terénnym
sociálnym pracovníčkam sa so zážitkami podelil aj s ostatnými, takže
veríme, že v budúcnosti bude zo strany detí o takéto pobyty väčší
záujem,“</em></strong> s potešením skonštatovala M. Kasičová a
doplnila, že rôzne aktivity na integráciu Rómov plánujú aj do
budúcnosti.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““
title=“Prvé rómske dieťa z Bžian zažilo letný tábor“
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/36-tabor-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/36-tabor-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter