Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Rómovia spievali a tancovali

Hudba bola vždy
silným prvkom v živote Rómov. Vnímajú to tak nielen oni samotní, ale aj
majoritné obyvateľstvo. Keďže hudobné nadanie Rómov je vo všeobecnosti
prijímané veľmi pozitívne, je zároveň možnou formou integrácie a
zaradenia sa do spoločnosti.

30. mája 2019 v Dome kultúry vo Svidníku zneli rómske piesne a tance.
Prešovský samosprávny kraj, Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku,
mesto Svidník – odbor školstva, kultúry športu a mládeže, uskutočnili
regionálnu súťažnú prehliadku RÓMSKY TALENT 2019. Súťaže sa
zúčastnili ZŠ s MŠ Bukovce, ZŠ Kružlová, ZŠ Nižný Mirošov,
Komunitné centrum Stropkov, ZŠ Komenského Svidník, Spojená škola Svidník,
ZŠ Ladomirová, Terénna sociálna práca Svidník, ZŠ s MŠ Kolbovce, SOŠ
polytechnická a služieb arm. gen. L Svobodu Svidník a Stredná priemyselná
škola Svidník. Súťažné výkony hodnotila porota, pod vedením Dis. art.
Martina Kanaloša s týmito výsledkami:
Základné školy:
Sólo spev: Alexandra Bartková, Komunitné centrum
Stropkov – zlaté pásmo, Dominik Grundza,
Nižný Mirošov – zlaté pásmo, Sára
Moskaľová,
Komunitné centrum Stropkov – strieborné pásmo,
Milana Grundzová, ZŠ s MŠ Kolbovce –
strieborné pásmo, Zdenka Majdiaková,
Komenského Svidník – bronzové pásmo.
Spev duo:
Ján Kristián Cina a Michal Haluška, Spojená škola
Svidník – zlaté pásmo, Klaudia Šamková a Alexandra
Bartková,
Komunitné centrum Stropkov – zlaté pásmo,
Barbora Pospíšilová a Vanesa Ferencová, ZŠ N.
Mirošov – strieborné pásmo, Dominika Grundzová a Kamila
Grundzová,
ZŠ Kružlová – strieborné pásmo.
Spevácké skupiny:
Mladí rómski muzikanti, ZŠ Ladomirová – zlaté
pásmo, Piataci-speváci, ZŠ s MŠ Kolbovce –
strieborné pásmo, Mirošovníček, ZŠ N.
Mirošov – strieborné pásmo, Romani čhajori,
s MŠ Bukovce – strieborné pásmo, Svidikarere čhajora,
Terénna sociálna práca Svidník
– bronzové pásmo.
Tanec: Tanečná skupina ŠUKAR
ČHAJORI,
ZŠ Kružlová – zlaté pásmo.
V hre na hudobný nástroj – harmoniku sa v zlatom pásme umiestnil
Kevin Miko – ZŠ Nižný Mirošov
Stredné školy:
Sólo spev:
Nikola Halušková, Stredná priemyselná škola
Svidník – zlaté pásmo, Dávid Grundza, SOŠ
polytechnická a služieb arm. gen. L Svobodu Svidník – strieborné
pásmo.
Spev duo:
Jozef Sivák a Dávid Grundza, SOŠ polytechnická a
služieb arm. gen. L Svobodu Svidník – zlaté pásmo, Katrina
Kurejová a Sára Moskaľová,
SOŠ polytechnická a služieb arm.
gen. L Svobodu Svidník – strieborné pásmo.
Ďakujeme súťažiacim za krásny kultúrny zážitok a učiteľom za
trpezlivosť pri príprave súťažiacich. Očakávame, že v budúcom roku sa
do súťaže zapojí viac škôl z oboch okresov v regióne.
Mária Rodáková, POS Svidník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter